Daar is Pascal Smet weer: “Zone 30 voor héél Brussel graag!”

Daar is Pascal Smet weer: “Zone 30 voor héél Brussel graag!”

De Brusselse regering vindt dat 30 kilometer per uur de snelheidsnorm moet worden voor het hele Brussel Hoofdstedelijke Gewest. Enkel op de grotere doorgangswegen zouden we sneller mogen rijden. Het (radicale) voorstel komt van de Brusselse staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) en minister voor Mobiliteit Pascal Smet (sp.a)

Iedereen is het erover eens: Brussel moet veiliger op het vlak van verkeer. Daarom stellen Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) en minister voor Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) voor dat er in het hele gewest een maximumsnelheid opgelegd wordt van 30 kilometer per uur. Ze vinden wel dat er uitzonderingen gemaakt kunnen worden voor de grote doorgangswegen, maar enkel in overleg met de politie en gemeenteraden. Dat schrijven de kranten van de Persgroep en Het Mediahuis. “De algemene regel wordt 30 kilometer per uur”, klinkt het op het kabinet van Smet. “Maar niet voor bijvoorbeeld de kleine ring.”

Het voorstel wordt volgende week besproken in de Brusselse regering. Brussels parlementslid Bruno De Lille (Groen) deed eerder al een gelijkaardig voorstel. Ook is er sprake van een trend: in 2010 voerde het stadsbestuur van Brussel al een limiet van 30 kilometer per uur in voor de zone binnen de kleine ring, de Vijfhoek. In het verkeersveiligheidsplan van de Brusselse regering uit 2014 werden de 19 Brusselse gemeenten al opgeroepen om op zoveel mogelijk wegen de zone 30 in te voeren. Maar het voorstel van Debaets en Smet gaat dus nog veel verder: overal een limiet van 30 kilometer per uur. “Een uitzondering passeert altijd langs ons, in overleg met het lokale bestuur”, zegt Debaets.

Veiligere wegen

Vias, de Belgische vzw die focust op het verbeteren van de verkeersveiligheid, stelt dat het plan positieve gevolgen kan hebben voor de verkeersveiligheid. “Lagere snelheid betekent minder letsels bij ongevallen”, klinkt het. “In het buitenland zijn ze hier al langer van overtuigd.”

Ook in Gent deed de uitgebreide zone 30 het aantal ongevallen met zwaargewonden na een jaar dalen met 27 procent. Het jaar daarop was er sprake van een extra daling met 16 procent.

Obstakels

Smet en Debaets geven toe dat de invoering van zo’n algemene zone 30 niet eenvoudig zal zijn. “Als de snelheid niet of te weinig wordt gecontroleerd, blijft het effect uit”, klinkt het. Daarom moeten er nieuwe camera’s worden geïnstalleerd voor de controle op de lage-emissiezone. “Het geld dat binnenkomt aan boetes wordt ook ter beschikking gesteld voor campagnes en extra controles”, zegt Debaets. Vanaf nu zal een externe dienst zich met de boetes bezighouden in plaats van het parket. In Vlaanderen en Wallonië is dat al langer het geval. In Brussel zouden boetes soms zo lang op het parket blijven liggen dat er volgens critici in de praktijk straffeloosheid heerst.

Het probleem: flitscontroles blijven een bevoegdheid van de lokale politie en de burgemeesters. Bovendien verloopt de communicatie tussen het gewest en het gemeentelijke of stedelijke niveau niet altijd even vlot. Zo werden er eerder op initiatief van het gewest camera’s opgehangen bij de Leopold II-tunnel om trajectcontroles uit te voeren, maar weigert burgemeester van Koekelberg Philippe Pivin (MR) zijn handtekening te zetten om ze in werking te stellen. De reden: zijn partij zit op het gewestelijke niveau in de oppositie.

Ook voor het plan van Smet en Debaets is Pivin niet te vinden. “De gemeentes moeten zelf kunnen beslissen”, redeneert hij. Schaarbeeks burgemeester Bernard Clerfayt (Défi) reageert wel positief. Momenteel is zijn gemeente al grotendeels zone 30. Toch stelt ook hij zich vragen bij de invoering van het initiatief.

Gesponsorde artikelen