De ethiek van Fabulous Francine

De ethiek van Fabulous Francine

De algemene vergadering van de Nationale Bank van België moet op 26 mei instemmen met de herbenoeming van Francine Swiggers als censor. Een brug te ver voor velen, maar niet voor deze regering?

Stuitend, dat is het minste wat je kan zeggen van het voorstel tot herbenoeming van Francine Swiggers op de algemene vergadering van de Nationale Bank van België (NBB). Het parlement is nog maar net ontbonden maar dat weerhield deze regering alvast er niet van om de herbenoeming van de Arco topvrouw/vereffenaar te agenderen op 26 mei 2014, één dag na de verkiezingen.

De juiste vrouw op de juiste plaats?

Deze ACW-topvrouw verkocht haar Arco-coöperanten voor 1,5 miljard euro “risicoloze deelbewijzen” die in wezen in niets verschillen van een aandeel in een hefboomfonds dat voor 96% gebaseerd is op aandelen Dexia. Deze aandelen werden in de boeken steeds ingeschreven aan veel te hoge waarden: correct volgens de letter van de wet, maar allerminst een getrouwe weergave van de werkelijkheid. Die werkelijkheid hoorde Swiggers nochtans goed te kennen gezien haar aanwezigheid in tal van Raden van Bestuur binnen Dexia. Ze hield er zelfs de verkoop van een risicovolle portefeuille “financial products” tegen en ligt zo aan de basis van de definitieve ondergang van Dexia.

Binnen Arco werd de speculatie met het spaargeld van 800.000 eenvoudige coöperanten evenwel ten top gedreven: leningen werden aangegaan (bij Dexia!) om bijkomende aandelen Dexia te kopen. Er werden put-opties uitgeschreven waardoor Arco aan veel te hoge prijzen bijkomende aandelen Dexia moest kopen. En alsof dat nog niet volstond werd aan de banken die Arco’s Dexia-aandelen beheerden de toestemming gegeven om die aandelen uit te lenen aan shorters. Die shorters lenen aandelen, verkopen die en hopen die later aan een lagere prijs terug te kopen om terug te geven aan de ontleners. Zij speculeren dus (en sturen aan) op een daling van de koers en dus verlies voor de coöperanten.

In New York heeft een jury Fabrice Tourre, beter bekend als Fabulous Fab, aansprakelijk gesteld voor fraude. De Goldman Sachs boy verkocht risicovolle producten op basis van rommelhypotheken, terwijl Goldman Sachs speculeerde op een daling van de markt, en dus verlies voor de klanten. Bij ons mag Fabulous Francine gewoon de boel vereffenen zodat er geen proces komt, terwijl de belastingbetaler het verlies mag compenseren.

Want één ding is zeker: het ACW dat jarenlang de vruchten van de Arco-boom plukte en met winstbewijzen ging lopen, zal geen cent bijdragen aan het schadeloos stellen van de coöperanten. Toch niet als het aan de CD&V en de partijen in de regering Di Rupo ligt: zij willen de factuur integraal naar de belastingbetaler toeschuiven. Toen bleek dat de coöperanten al hun geld dreigden te verliezen, werden alle zeilen bijgezet om een waarborgregeling uit te werken. Achter de schermen werden door Arco zelf Koninklijke Besluiten geschreven op maat van bevriende vakbondskassen. Arco kreeg deze waarborg nadat de beslissing tot vereffening al genomen was: zoals een pyromaan die z’n eigen huis in brand steekt en nadien een brandverzekering afsluit en uitbetaald krijgt. Een hoogst bedenkelijke waarborgregeling, die op verschillende fronten aangevallen wordt maar waarbij minister Geens alvast via een advocatentrukje een Europese beslissing ter zake over de verkiezingen wist te tillen.

Geen(s) probleem

Echt al te grof wordt het wanneer dit mismanagement (nota bene van een lesgever van een peperdure cursus ethiek en management voor topmanagers) mag rekenen op waardering van verschillende regeringspartijen. Iemand die mee aan de basis ligt van het hele Dexia en Arco-debacle met miljardenimpact op alle burgers van dit land, beschikt blijkbaar over de juiste adelbrieven om opnieuw benoemd te worden bij de Nationale Bank van België. Een achtbare instelling in dit land, die als taak heeft om ondermeer banken te controleren, de economie te bewaken en adviezen te geven aan de regering. Is dit Flater nummer 2, die deze regering in het zadel zal houden?

Recent uitte de minister van Financiën nog zijn ongenoegen over de moeizame vereffening van Arco tegenover Arcoparactie“De Minister heeft ook voor deze situatie zijn begrip geuit, maar gemeld dat het niet in de macht van de politiek ligt om een beslissing te nemen over de benoeming of ontslag van de vereffenaars.” Het lijkt ons gene gewone minister om, wanneer hij wel kan ingrijpen, dat niet doet, in tegendeel. Het parlement is alvast ontbonden en kan de minister niet meer ter verantwoording roepen. Wie kan dat wel nog?

Benieuwd zijn we dan ook naar de speeches op 1 mei van de SP.a en de PS, benieuwd naar de speeches op Rerum Novarum van de CD&V, het ACW en het CdH, benieuwd naar de verantwoording aan de misleide coöperant en de belastingbetalers voor deze schandelijke herbenoeming. Al vrezen we voor oorverdovende stilte…

Gesponsorde artikelen