‘De Mol’ aflevering 4: Wij strepen deze kandidaat (voorlopig) van ons lijstje

‘De Mol’ aflevering 4: Wij strepen deze kandidaat (voorlopig) van ons lijstje

We zijn ondertussen vier weken ver in ‘De Mol’ en de groep is na de eerste opdracht toch helemaal ontregeld. Iedereen lijkt nu vooral zichzelf te spelen en na de dubbele eliminatie gaat de groep met zeven kandidaten verder. Dit is wie wij verdenken.

Aflevering vier van De Mol zorgde voor het vertrek van zowel Ingrid als Martijn, daardoor zijn er nu nog zeven kandidaten over, waarvan er nog steeds eentje de mol is.

Afvallers

Uiteindelijk ging deze aflevering dus niet Eva naar huis, maar wel Ingrid en Martijn. Toevallig ook de twee kandidaten die het meeste protesteerden tegen de terugkeer van Eva. Ingrid was dus de echte afvaller van vorige week. Zij liet op het einde van de vorige aflevering verstaan dat ze Martijn en Elisabet verdacht. Als ze haar vragenlijst op Martijn heeft ingevuld, is het dus duidelijk dat dat haar fataal is geworden. Want Martijn was de tweede afvaller. Al kan het dus ook dat ze op Elisabet heeft ingevuld en wordt zij daardoor misschien wat minder verdacht.

Martijn ging naar huis met de woorden “Ik heb een te groot risico genomen”. We mogen er dus vanuit gaan dat Martijn al zijn eieren in één mandje heeft gelegd en dus volledig op één persoon heeft ingezet. Wij vermoeden dan ook dat Martijn gegaan is voor iemand met wie hij al een opdracht alleen heeft gedaan. Dat zijn Elisabet (de bootjes), Bas (de vissen) en Axel (de kist). Ook hier keert Elisabet dus terug. Al kan het natuurlijk ook Bas of Axel zijn die Martijn genekt heeft.

VIER

Axel

Axel is de mol omdat …

In de eerste opdracht, die met de verfbom, is Axel een van de mensen die al snel duidelijk maakt dat hij Eva niet terug wil halen. Het is door de tegenwind die Eva te horen krijgt, dat ze uiteindelijk beslist om volop voor pasvragen te gaan en zo ook 2.000 euro uit de pot te werken. Dat maakt de mensen die haar niet wilden terughalen natuurlijk wel verdacht, want als iedereen geprobeerd had om Eva terug te halen, had ze misschien wel het juiste cijfer doorgebeld en had Eva geen 2.000 euro uit de pot gespeeld.

In de tweede opdracht gaat Axel samen met Eva vissen vangen. Hierbij valt het op dat dit duo wel heel veel problemen heeft met de walkie talkie. Daarbij stellen ze ook amper vragen aan het andere team, zeker wanneer ze met de laatste vis bezig zijn. Het had veel makkelijker geweest om nog eens te vragen aan de andere welke vis er in het derde bakje moest dan op zoek te gaan naar het bassin waaruit ze nog geen vis hadden gehaald.

Het is in de derde opdracht Axel die het water in de kist met de fakkel laat lopen. Het kan dus dat dit de tip is die Gilles gaf aan de mol, want een doorweekte fakkel zorgt natuurlijk voor heel wat vertraging.

Axel is NIET de mol omdat …

Aan de andere kant blijft Axel wel een gemotiveerde kandidaat. Zo gooit hij in de opdracht met de vissen uiteindelijk toch de juiste vis als laatste in het bakje terwijl hij daar makkelijk een foute vis had kunnen kiezen, want Eva wist ook niet meer welke vis ze nog zochten.

In de laatste opdracht is het ook Axel die als eerste de vlaggen ziet hangen om de code te kraken en lukt het hem ook om het koffertje te openen. Ook het feit dat Ingrid naar huis is, kan een bewijs zijn dat Axel niet de mol is. In de laatste opdracht van Ingrid zat ze de hele tijd samen met Axel, dus kan het dat ze hem, bijvoorbeeld door het snurken, is beginnen verdenken. Als zij dan haar test zou hebben ingevuld op Axel en ze is naar huis, zou dat dus betekenen dat Axel niet de mol is. Maar ook de exit van Martijn kan erop wijzen dat Axel niet de mol is. Martijn was er namelijk bij toen Axel water in de kist met de fakkel liet lopen. De kans is dus groot dat dat voor Martijn de doorslag was om tijdens de test all-in te gaan op Axel, en dat risico kostte hem uiteindelijk zijn plaats in het spel.

VIER

Bas

Bas is de mol omdat …

In de eerste opdracht zijn Bas en Kaat de enige twee die ijveren voor de terugkeer van Eva. Je zou kunnen zeggen dat dit niet verdacht is, maar Bas begint pas laat te roepen dat hij in het Eva-mag-terug-kamp zit. Misschien omdat hij al door heeft dat de meerderheid haar niet wil terughalen en hij zich zo minder verdacht maakt. Deze opdracht zorgt er ook meteen voor dat Bas, Bruno en Joeri weer wat verdachter zijn. Dit trio haalde vorige week namelijk 1.000 euro op. Maar nu kan die er al met één fout antwoord weer uit.

In de tweede opdracht maakt Bas toch enkele overhaaste beslissingen. Zo zet hij het andere team aan om een vis, die ze amper omschreven hebben, maar gewoon in bak acht te gooien, terwijl het even goed over een andere vis kon gaan.

Maar het is vooral de laatste opdracht waarin Bas zich verdacht maakt. Hij trekt het touw van de kooi los waardoor die naar de bodem, twee meter dieper, zinkt. Het kan dus heel goed zijn dat Gilles tijdens de briefing aan Bas verteld heeft dat dat touw ervoor zorgt dat de kooi zinkt en hij zich dus heel bewust aan dat touw heeft vastgehouden. Verder blijft hij in die opdracht ook zeggen dat Joeri aan het koordje van z’n zwemvest mag trekken als hij niet meer kan. Daardoor hadden ze vijf minuten kwijtgeraakt en had de opdracht uiteindelijk niet gelukt geweest, want ze hadden maar twee minuten over.

Bas is NIET de mol omdat …

Hoewel het terug willen halen van Eva hem langs de ene kant verdachter maakt, is het langs de andere kant totaal geen mollengedrag. Door te ijveren voor de terugkeer van Eva had hij misschien nog wel een paar kandidaten kunnen overtuigen en hadden ze zo uiteindelijk 3.000 euro kunnen verdienen, wat natuurlijk een enorm bedrag is en een risico dat je als mol misschien niet wil nemen.

In de tweede opdracht zit ook Bas bij de visboerderij, waar er 2.400 euro verdiend wordt. Het ging er nochtans chaotisch genoeg aan toe om als mol een fout te kunnen maken zonder dat het te hard had opgevallen, maar uiteindelijk ging alles toch goed en kwamen de juiste vissen in de juiste bakjes terecht.

Tot slot is Bas de laatste persoon waarmee Martijn een duo-opdracht heeft gedaan, als dit voor Martijn een manier was om zijn mol te testen en hij is tijdens de test volledig voor Bas gegaan, is dat een aanwijzing dat Bas niet de mol is.

VIER

Bruno

Bruno is de mol omdat …

Tijdens de eerste opdracht maakt Bruno zich verdacht door eerst te zeggen dat hij Eva niet terug wil halen, maar daarna al snel zijn kar te keren. Plots wil hij Eva wel terug halen. Misschien omdat hij op dat moment weet dat het nee-kamp een grote meerderheid heeft en hij er dus goed aan kan doen om z’n imago te redden. Door plots ook team Eva te zijn, zorgt hij ervoor dat de rest van de groep nog harder tegenwerk gaat bieden en opmerkingen geeft die Eva kunnen overtuigen om voor pasvragen te gaan, wat ze uiteindelijk ook doet.

Ook in de tweede opdracht maakt Bruno zich verdacht. Wanneer hij met Kaat de link tussen twee nummers moet vinden, geeft Kaat tot twee keer toe het juiste antwoord, maar negeert Bruno dat compleet. Hij blijft gooien met namen als Olivia Newton-John en Elton John om zo het juiste antwoord van Kaat te overschaduwen.

Tot slot is het ergens ook verdacht dat zijn maatje Martijn uit het spel ligt. Het kan zijn dat Martijn zijn maatje Bruno volledig van z’n verdachtenlijst had geschrapt en dat dat hem uiteindelijk fataal werd.

Bruno is NIET de mol omdat …

Tijdens de silent disco krijgt Bruno veel macht in handen om op de knop te mogen drukken tijdens de ontploffing, dit had hij makkelijk kunnen saboteren als hij de mol was, door net te laat of net te vroeg af te drukken. Ook bij de schlagerronde haalt Bruno er de juiste dansers uit.

In de laatste opdracht slagen Bruno en Elisabet er ook in om alle raadsels juist en relatief snel op te lossen. Op de boot had je goed kunnen mollen, omdat alle andere kandidaten afhankelijk zijn van jou, maar dat gebeurde dus niet.

VIER

Elisabet

Elisabet is de mol omdat …

In de eerste opdracht was Elisabet 100 procent team Eva moet naar huis, daardoor zou de groep op slag 3.000 euro mislopen en door zo hard te zijn voor Eva wordt zij ook aangespoord om voor pasvragen te gaan en zo nog meer geld uit de pot te halen. Verder is Elisabet ook de eerste die niet wil zeggen of ze M of V heeft geantwoord. Daardoor zet ze misschien anderen aan om niet eerlijk te zijn over dat antwoord, waardoor er dus sowieso 3.000 euro uit de pot gaat.

Tijdens de laatste opdracht was Elisabet door de mol gekozen om op de boot te zitten. De boot is in principe de beste positie om te mollen omdat je daar invloed hebt op alle opdrachten van de zwemmers. Als mol zou je dus makkelijk jezelf kunnen aanwijzen om op de boot te zitten.

Elisabet is NIET de mol omdat …

Tijdens de silent disco doet Elisabet goed haar best en haalt ze bijvoorbeeld de juiste mensen naar het Leef-hok. Verder zat Elisabet tijdens die opdracht niet op de plaats om te mollen. Een ander lied zingen in de eerste ronde had te hard opgevallen en “de ontploffing” missen had ook veel te opvallend geweest.

In de laatste opdracht is het Elisabet die ontdekt dat ze de tekst van Wat zullen we drinken moet uitvegen op het bord. Hierdoor vinden ze al snel de juiste code, als mol had ze hier wat tijd kunnen rekken door dat niet te vinden.

Tot slot zei Ingrid op het einde van de vorige aflevering dat ze Elisabet verdacht en ook Martijn heeft tijdens de vorige aflevering lang Elisabet kunnen observeren. Het kan dus goed zijn dat zowel Martijn als Ingrid naar huis zijn omdat ze alles ingezet hebben op Elisabet die dan niet de mol is.

VIER

Eva

Eva is de mol omdat …

Het is natuurlijk de schuld van Eva dat er in de eerste opdracht 5.000 euro verloren gaat. Er wordt geen 3.000 euro verdiend én haar pasvragen kosten de pot nog eens 2.000 euro. Zo zou ze als mol dus een gouden zaak doen. Bovendien is ze minder verdacht voor de rest omdat ze voor pasvragen gaat. Tijdens die eerste opdracht valt het ook op dat Eva plots echt bang lijkt van konijnen. Herhaalt ze hier nog eens de leugen uit de selectieproeven?

In de tweede opdracht gooit Eva meteen de eerste vis die ze vangen in de eerste bak. Als Bas en Martijn dat ook hadden gedaan, was de opdracht dan al mislukt en ging er dus op slag 2.400 euro verloren. Ook loopt het compleet mis met de walkie talkies en negeren Eva en Axel meermaals de oproepen van Bas en Martijn. Wanneer ze zoeken naar de laatste vis gebruiken ze de walkie talkie ook niet om nog eens te vragen hoe de vis er juist uit moest zien.

Eva wordt op dit moment ook het meest verdacht in onze Facebookgroep. Het is dus ook de vele kijkers niet ontgaan dat de advocate weleens de mol zou kunnen zijn.

Eva is NIET de mol omdat …

Het blijft ergens wel onwaarschijnlijk dat de mol niet bij de groep is wanneer er gediscussieerd wordt over de 3.000 euro. Dit is een gesprek dat je als mol wil kunnen sturen.

Verder slaagt ook de opdracht met de vissen doordat Eva op het einde de juiste vis opvist. Ze had daar makkelijk een foute vis kunnen kiezen en de opdracht laten mislukken en zo 2.400 euro uit de pot kunnen houden.

VIER

Joeri

Joeri is de mol omdat …

In de opdracht met de verfbom wil Joeri op zoek naar een compromis. Maar een compromis vinden tussen niets intypen en wel iets intypen is eigenlijk gewoon onmogelijk. Wilde hij hier gewoon wat tijd rekken?

Tijdens de laatste opdracht heeft Joeri het al heel snel moeilijk en zwemt hij enkele meters achter de rest. Zo vertraagt hij de groep en had het gekund dat ze uiteindelijk net te laat zouden eindigen.

Joeri is NIET de mol omdat …

Maar Joeri was in deze aflevering vooral een heel goede deelnemer. In de opdracht met de silent disco geeft hij, op hilarische wijze, het beste van zichzelf en zorgt hij ervoor dat twee van de drie opdrachten slagen. Dat de eerste van de drie mislukt, kan je Joeri niet verwijten, hij zong My Heart Will Go On alsof zijn leven ervan afhing.

Ook in de laatste opdracht gaat Joeri tot het uiterste. Hoewel hij het al in het begin moeilijk krijgt, volbrengt hij de opdracht zonder z’n zwemvest op te blazen en duikt hij ook nog eens naar de kooi, die twee meter dieper ligt. Het is ook Joeri die op het einde met z’n laatste krachten op de boot klautert. Zo wordt er 4.500 euro verdiend en dat lijkt ons toch iets te veel voor een mol die de verdenking van zich af wil halen. Het lijkt misschien voorbarig, maar wij durven Joeri na vandaag toch wel van ons lijstje te schrappen.

VIER

Kaat

Kaat is de mol omdat …

Kaat blijft een dominante aanwezigheid in de groep en die rol is ideaal als mol. Als je iedereen meekrijgt in je enthousiasme kan je als mol gouden zaken doen. Door zo hard te ijveren voor de terugkeer van Eva zorgt Kaat er ook voor dat ze absoluut niet verdacht wordt, wat in deze fase van het spel handig is. Ze wil ook een code proberen intypen, waardoor er – als de code fout is – meteen 3.000 euro gemist wordt en nog eens 1.000 euro uit de pot gaat.

In de tweede opdracht weet Kaat het juiste antwoord, maar typt ze het niet in. Hierdoor wordt er dus meteen 500 euro verloren. De enige 500 euro die in die opdracht niet verdiend werd.

Tijdens het zwemmen duurt het lang voor Kaat en Eva terugzwemmen naar de boot. Ze blijven eerst nog een hele tijd aan hun vlot hangen terwijl ze het cijfer dat ze gevonden hadden al geprobeerd hadden en dat niet klopte. Zo gaat er heel wat tijd verloren en uiteindelijk is het heel nipt.

Het laatste opmerkelijke is dat Kaat tijdens de eliminatie eventjes Martijn aanraakt net voordat hij afvalt. Is dit de symbolische Judaskus van de mol?

Kaat is NIET de mol omdat …

Het is Kaat die in de opdracht met de verfbom voor het geld wil gaan en Eva wil terughalen. 3.000 euro is natuurlijk niet niets, dus als mol lijkt het raar om dit bedrag te willen verdienen. Ook lijkt de frustratie van Kaat heel oprecht. Eerst is ze kwaad op haar medekandidaten omdat ze Eva niet willen terughalen, later is ze ook kwaad op Eva omdat zij de foute codes heeft gegeven. Deze reacties lijken ons gestuurd door oprechte emoties en niet valt.

In de silent disco zegt Kaat de juiste link, ook al typt ze hem niet in. Maar als mol lijkt het toch vreemd om de juiste link te geven want voor hetzelfde geld had Bruno daarin meegegaan en hadden ze het antwoord juist.

VIER

Joeri afgestreept

In deze aflevering zijn het vooral Bas en Axel die zich verdacht maken. Bas die in de laatste opdracht de kooi doet zinken en Axel die water in de kist laat lopen. Ook zijn Bas en Axel verantwoordelijk voor de communicatiemoeilijkheden bij de opdracht op de visboerderij. Maar ook Eva blijft onder onze radar, door haar gaat er 5.000 euro verloren en ook bij de vissen doet ze toch enkele verdachte dingen.

Het lijkt voorbarig, maar wij durven Joeri na deze week van ons lijstje te schrappen. Joeri heeft er in de laatste opdracht voor gezorgd dat er maar liefst 4.500 euro verdiend werd. Maar hij had op verschillende momenten de opdracht kunnen doen mislukken. Het feit dat hij dat niet doet, lijkt ons toch vooral te bewijzen dat hij een kandidaat is en niet de mol.

Wil je op de hoogte blijven over De Mol? Word dan lid van onze Facebookgroep

VIER

Gesponsorde artikelen