De moslimwereld reageert op Parijs, en misschien moeten we deze keer eens echt luisteren

De moslimwereld reageert op Parijs, en misschien moeten we deze keer eens echt luisteren

Er zijn 1,6 miljard moslims in de wereld, en bij monde van hun leiders, belangrijke geestelijken en zelfs een aantal dubieuze jihadistische organisaties hebben de meesten het bloedbad in Parijs veroordeeld. Maar in hun boodschap schuilde ook iets anders, wat velen onder ons nu niet willen horen. En toch is het belangrijk dat we ernaar luisteren.

Dit wil allemaal niet zeggen dat we niet moeten rouwen om de slachtoffers van de aanvallen in Parijs. Die waren afschuwelijk en op geen enkele manier goed te praten. Maar er zit wel degelijk een les in de boodschap die nu vanuit de moslimwereld komt, die, laat ons dat benadrukken, de aanslagen ook quasi unaniem veroordeelt.

Complot

Er zijn er uiteraard altijd een paar die roet in het eten moeten gooien. Ondanks het feit dat bijvoorbeeld Hamas, Hezbollah en Islamic Jihad de aanslagen veroordeelden, deed de PA, de Palestijnse Autoriteit dat niet. Die organisatie, die vreemd genoeg in het Westen de naam heeft één van de meest gematigde gesprekspartners in heel die klotezooi daar in de Palestijnse gebieden te zijn, beweerde dat het een aanval was van de mossad, de Israëlische geheime dienst. Het zou – hou je vast – een antwoord zijn van Israël op de recente beslissing van de EU om niet langer producten toe te laten met het label Made in Israël die in werkelijkheid gemaakt zijn in de Palestijnse bezette gebieden.

Ook in Egypte vonden een paar zotten het opportuun om van een complot te spreken. Columnist Mohammed Amin, van al Masr al Youm, één van de grootste kranten in het land, vertelde zijn lezers dat de aanvallen in Parijs een complot waren van Obama en Erdogan. De VS in het bijzonder zat volgens hem achter de aanval. Ook de krant Youm al-Sabah zag een complot, van westerse inlichtingendiensten, om een derde wereldoorlog uit te lokken.

Dubbele standaard

Zoals gezegd, dat waren de uitzonderingen. De meeste stemmen die ertoe doen in de Arabische wereld, en bij uitbreiding de hele moslimwereld, veroordeelden de barbaarsheid van de aanslagen in Parijs en stipten aan dat die helemaal niet pasten in hun idee van de islam. Maar, en dit is belangrijk, die veroordeling kwam wel in heel veel gevallen met een vraag of opmerking: waarom hanteert het Westen een dubbele standaard als het aankomt op terrorisme? Of: de internationale gemeenschap blijft moslims vragen wat ze doen om de verspreiding van Islamitische Staat en gewelddadig jihadisme tegen te gaan, maar moslims vragen zich steeds meer af waarom IS en co blijkbaar alleen een probleem zijn wanneer ze het Westen aanvallen.

Het is een valabele opmerking, en het is goed dat het nu gemaakt wordt, want we lijken op een punt beland te zijn waar we 14 jaar geleden ook al eens zaten. Ons antwoord in het Westen was toen om oorlog te gaan voeren. De gevolgen daarvan? De invasie van Irak – onder valse voorwendselen zoals we nu weten – heeft één miljoen doden gekost, van wie 400.000 vrouwen en kinderen, ze heeft de hele regio daar gedestabiliseerd en ze heeft geleid tot het ontstaan van de Islamitische Staat die ons nu parten speelt.

In Afghanistan zijn er ook zeker 250.000 onschuldige burgers omgekomen, en zijn miljoenen mensen op de vlucht gemoeten. We hebben ook daar niks opgelost in al die jaren, integendeel, de Taliban is weer aan zet, en een nieuwe vluchtelingenstroom – we krijgen hier in België meer Afghanen dan Syriërs momenteel – is op gang gekomen. O ja. De prijs is gezakt en het aanbod van heroïne is ook nog wat toegenomen in onze contreien.

We zijn ondertussen ook lekker bezig in Jemen, het armste land in het Midden-Oosten, waar een coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië (die wij steunen) sinds begin dit jaar duizenden burgers doodgebombardeerd heeft. Al die dingen gebeurden en gebeuren onder het mom van het bestrijden van terrorisme, het veiliger maken van de straten hier door ginder bommen te gaan gooien.

Voor wie het allemaal wat overdreven vindt om de link te leggen tussen Parijs en een historische constante, hier zijn een paar dingen die nu aan het gebeuren zijn. Op 28 september kwamen 131 burgers, van wie 80 vrouwen, om door een via Amerikaanse intel gestuurde Saoedische raketaanval op een huwelijksfeest in Jemen.

Trouwfeesten en drones

Huwelijksfeesten zijn ondertussen deel van onze strategie om terroristen uit te schakelen. Sinds 2013, zo blijkt uit de drone papers, door een klokkenluider gelekte info over hoe de Amerikanen drones inzetten, zijn er acht huwelijksfeesten door drones aangevallen in Pakistan, Afghanistan, Jemen en Somalië. Daarbij kwamen in totaal meer dan 450 mensen om, gasten op die feesten, van wie de meesten gewoon pech hadden op een blije gebeurtenis te zijn waar volgens inlichtingendiensten toevallig ook iemand was die op de kill list van de Amerikanen stond.

Enkele weken geleden vielen 128 doden en meer dan 500 gewonden bij een bomaanslag op een pro-Koerdische manifestatie in Turkije. De slachtoffers waren allemaal moslims, er waren geen Pray for Turkey-toestanden, hooguit bezorgdheid wat zoiets kon betekenen voor ons vakantieleven, want goedkope all-ins in gevaar weetjewel. Eenzelfde bezorgdheid hielden we over aan de bomaanslag op een Russische Airbus, een drama dat 10 % van de 82 miljoen Egyptenaren treft, want zoveel verdienen er hun kost met toerisme.

Artsen Zonder Grenzen

Of wat met deze: het feit dat een Amerikaans gun ship onder vlag van de Navo bewust een ziekenhuis van Artsen Zonder Grenzen bombardeerde in Kunduz niet zo lang geleden. Een stuk of vijftig patiënten stierven een vreselijke vuurdood in hun hospitaalbed. Onder hen kleine kinderen. Het was, zo verklaarde de Amerikaanse president Obama die – omdat het om AZG ging en het bewijs te groot werd zich toch moest excuseren – “een foute inschatting”. No shit.

In de 24 uur voor de aanslagen in Parijs pleegde IS er eentje in Beiroet, op een markt, en eentje bij een begrafenis in Bagdad. Zeker 50 doden en 300 gewonden. Als het al verscheen in westerse media was het tien regels waard. Nochtans: allemaal onschuldige slachtoffers.

Het zijn maar een paar voorbeelden – die dingen gebeuren bijna dagelijks. En het verklaart waarom de moslimwereld spreekt van een dubbele moraal van het Westen op dat vlak, en het verklaart voor een stuk de optiek waarin we de verontwaardiging vanuit die moslimwereld bij aanslagen als die in Parijs moeten kaderen.

Bush en IS

Er is meer. Er zijn nog wel wat lagen van hypocrisie waar we doormoeten om het volledig plaatje te snappen. Vlak na – en zelfs tijdens – de aanslagen werd door xenofoben het drama aangegrepen om islamieten als een geheel te demoniseren. En zelfs de vluchtelingen die – hoe cynisch – net zijn gaan lopen voor het geweld dat die extremisten veroorzaken. Het getuigt van bitter weinig respect voor de slachtoffers – onder wie trouwens een proportioneel deel moslims die wél onze maatschappij omarmd hebben.

De mensen die zo reageren moeten beseffen dat ze daarmee slechts aan twee groepen een dienst bewijzen. De islamitische extremisten zelf om te beginnen, die zoiets zullen aangrijpen als bewijs dat er geen plaats is voor moslims in het seculiere Westen, en het zullen gebruiken om aan te tonen dat we de oorlog aan de islam hebben verklaard. En Europese of westerse extremisten, die de aanslagen zullen gebruiken om aan te tonen dat er geen plaats is voor moslims in het seculiere Westen en zullen zeggen dat het bewijst dat de islam ons de oorlog heeft verklaard.

Mmm. Blijkt dat beide groepen eigenlijk hetzelfde willen?

Beide strekkingen hebben als doel grijs te doen verdwijnen en willen alleen zwart en wit. Islamitische Staat heeft dat zelfs officieel zo gesteld: “As Shaykh Usamah Ibn Ladin said, ‘The world today is divided into two camps. Bush spoke the truth when he said, “Either you are with us or you are with the terrorists.” Meaning, either you are with the crusade or you are with Islam.’

Nieuwe wereldoorlog

Wie de wereld ziet als moslims versus de rest, is het dus eigenlijk eens met de sadistische visie en doelstellingen van Islamitische Staat: een wereld met twee kampen die het dan maar moeten uitvechten. Het is niet alleen aan de toog dat momenteel het soort praat verkocht wordt dat ons steeds verder op een pad naar geweld zet.

”We overdrijven zeker niet als we spreken van een nieuwe wereldoorlog”, zei professor-emeritus Krijgsgeschiedenis en internationale Conflict Studies Luc De Vos. “De inzet van deze oorlog is enorm. Als we die verliezen, dan worden we overspoeld door extreme islamisten die hier een mensonwaardig samenlevingsmodel zullen installeren.”

Het is dit soort nonsens dat ervoor zorgt dat we blijven ronddraaien in een spiraal van geweld waar vrijdag 129 onschuldige mensen in Parijs op gruwelijke wijze het leven bij lieten. Die aanslagen vallen niet te minimaliseren, maar laat ons niet vergeten dat 97 % van de slachtoffers van aanslagen die gepleegd worden door moslims … moslims zijn. Dag in, dag uit.

Ja, we zijn in het Westen het slachtoffer van een bende idioten die geweld plegen in de naam van Allah. Maar, we zijn zeker niet de grootste slachtoffers. De 2.000 Nigerianen die enkele dagen voor de aanslagen op Charlie Hebdo afgeslacht werden door Boko Haram hebben geen mars gekregen, er is geen minuut stilte voor gehouden.

Saoedi-Arabië

We moeten echt eens gaan begrijpen dat het grote deel van de moslims meer dan een beetje moeite hebben met onze geloofwaardigheid als het gaat om het bestrijden van terrorisme. Ze snappen bijvoorbeeld niet waarom we regimes zoals Saoedi-Arabië steunen, terwijl die nét die haatversie van de islam financieren en zelf toepassen in eigen land.

Obama heeft voor meer dan 100 miljard wapens gedeald met de Saoedi’s de jongste vijf jaar. De Fransen zijn de meest agressieve wapenverkopers in die regio: dit jaar verpatsten ze voor ongeveer 25 miljard oorlogstuig aan Saoedi-Arabië, de Emiraten en Qatar, inclusief Rafale-gevechtsvliegtuigen. Ons land is ook geen heilige als het daar op aankomt.

Gesponsorde artikelen