Denemarken verbiedt Chromebooks en Google op school  

Denemarken verbiedt de diensten van Google op scholen. Het Deense agentschap voor gegevensbescherming, Datatilsynet, concludeert dat de gegevensverwerking van de Workspace-clounddienst WorkSpace ‘niet voldoet aan de vereisten’. En dat geldt ook voor Chromebooks die Googlesoftware draaien.

De autoriteit heeft onder meer vastgesteld dat de gegevensverwerkingsovereenkomst van Google toestaat dat gegevens naar andere landen worden overgeheveld.

De toezichthouder baseert zich louter op een onderzoek van de gemeente Helsingør, maar Datatilsynet merkt op dat veel van de conclusies ‘waarschijnlijk van toepassing zullen zijn op andere gemeenten’ die Google Chromebooks en Workspace gebruiken.

Denemarken volgt in zekere zin het voorbeeld van Nederland. Nederlandse onderwijsinstellingen kregen een jaar geleden het advies om te stoppen met de Googlediensten vanwege de verwerking van persoonsgegevens, al leidde dat niet tot een algeheel verbod. Google komt volgend jaar met een aangepaste versie van zijn software.

Het Deense verbod gaat daarentegen per direct in.

Meer
Lees meer...