Deze gigantische hoeveelheid afval vervuilt Europese wateren

Deze gigantische hoeveelheid afval vervuilt Europese wateren

De mens vervuilt zelfs de meest desolate uithoeken van deze aardbol. Dat blijkt uit alle rommel die enkele onderzoekers op de bodem van de Europese wateren hebben aangetroffen. Het is pas wanneer alles in cijfervorm gegoten worden, dat de resultaten echt hallucinant worden.

De afgelopen tien jaar hebben een aantal Europese instellingen samengewerkt om onderzoek te verrichten naar de rommel die de Europese zeebodems vervuilt. Dat onderzoek werd deze week gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Plos One, en de resultaten zijn toch wel opmerkelijk. Zo hebben de onderzoekers echt wel overal vuilnis op de bodem aangetroffen, tot het middelste en diepste puntje van de Atlantische Oceaan.

Dat groene ding op afbeelding C is een blikje Heineken dat op 950 meter diepte werd teruggevonden. Het pakje Uncle Ben’s-rijst (E) ligt op 896 meter diepte. Het zijn maar enkele van de vele voorbeelden die de onderzoekers op de zeebodem terugvonden.  Kerry Howell, een van de wetenschappers die deelnam aan de expeditie, was naar eigen zeggen “niet voorbereid op de gigantische hoeveelheid vuilnis die aangetroffen werd”. “Het was voor vele plaatsen de eerste keer dat mensen er onderzoek deden, maar we werden blijkbaar toch voorafgegaan door afval.”

Plos One
Plos One

Naar schatting vindt jaarlijks zo’n 7 miljoen ton afval z’n weg naar de bodem van de oceanen. De onderzoekers probeerden voor Europa in kaart te brengen waar het meeste van die rommel terechtkomt. Bovenstaande kaart toont aan hoeveel stukken vuilnis op een bepaalde plaats per hectare werden aangetroffen. Bij de kleinste bolletjes gaat het om nul tot twee elementen per hectare, bij de grootste tussen de 16 en 70. 

Soort afval

Het soort afval dat wordt gevonden varieert dan weer fel naar gelang de omgeving. Nabij het continent (continental shelves) gaat het vooral om plastic en een minderheid gereedschap uit de visserij. Kijken we naar zandbanken, mondingen en oceanische ruggen dan wordt vooral gereedschap voor vissers en metaal aangetroffen. In de diepste gelederen van de oceaan wordt dan weer alles min of meer evenredig aangetroffen.

Gewicht

Onderstaande kaart toont het gewicht van het vuilnis aan in het Middellandse Zeegebied. Op de meeste onderzochte plaatsen blijkt per hectare zeebodem zich meer dan een kilogram afval te bevinden. Rond de Balearen gaat het zelfs tot vier kilogram per hectare.

Plos One
Plos One

Invloed op dieren

Al dat afval heeft uiteraard ook een invloed op dieren. Zo kunnen ze zich er niet alleen aan verwonden of in verstrikt raken, bepaalde dieren eten het plastic ook op. Labtesten met zeekomkommers hebben bijvoorbeeld al uitgewezen dat de dieren zich graag op plastic storten. Plastic bevat echter heel wat giftige stoffen, die zich opbouwen in het weefsel. De besmette dieren worden vervolgens opgepeuzeld door grotere dieren uit de bovenste waterlagen, en zo kan het gif uiteindelijk ook in de menselijke voedselketen terechtkomen.

Gesponsorde artikelen