Diesel en tabak worden duurder: accijnzen zeer waarschijnlijk nog dit jaar omhoog 

Diesel en tabak worden duurder: accijnzen zeer waarschijnlijk nog dit jaar omhoog 

De echte begrotingsdiscussie barst pas los begin april. Voorlopig is het wachten op nog een rapport, nu vrijdag van de Hoge Raad van Financiën. Die bekijkt het overheidsbudget over meerdere jaren en stelt misschien het evenwicht in de begroting nog een jaartje uit, tot 2019. Ondertussen lijkt het quasi onvermijdelijk dat de accijnzen op diesel en tabak omhoog gaan, hetzij door de begrotingscontrole, hetzij door de tax shift.

Alles is nog relatief windstil voor de begroting. Niemand heeft zin in grote verklaringen, er wordt bewust zowel bij N-VA als CD&V (de verwachte kemphanen in de komende discussie over de centen) bijzonder weinig gelost.

Het gevoel leeft dat deze begroting misschien zelfs een kans is om te tonen dat de federale regering wel degelijk functioneert en beslissingen kan nemen. Maar daarvoor is het hoe dan ook nog te vroeg: zoals eerder al gezegd heeft de federale regering de echte discussie naar april verschoven. Bovendien is er geen echte deadline: de premier wil zich niet laten binden door enige tijdsdruk. 

Geen nieuwe belastingen, wel vervroegen van plannen

Wat lekt er dan wel al uit? Belangrijkste zijn de plannen van de regering om mogelijks wat extra belastingen ‘te vervroegen’. Zo kan iedereen z’n gezicht redden: de N-VA en liberalen willen geen nieuwe belastingen en nieuwe tax-lift, maar extra inkomsten zouden toch handig zijn. En dus zijn aangekondigde belastingverhogingen, die al in het regeerakkoord zaten, maar nog niet zijn ingevoerd, wél een optie.

De belangrijkste zijn de verhogingen van de accijnzen op brandstof en tabak. Dat weet De Tijd. Voor de extra accijnzen op de dieselprijs had de regering voor volgend jaar 100 miljoen extra voorzien en iets meer dan 300 miljoen in 2018. Voor tabak was dit jaar 100 miljoen extra voorzien en 175 miljoen volgend jaar.

Het zou niet onlogisch zijn om die invoering te versnellen: zeker nu de brandstofprijzen zo laag zijn. Bovendien duiken de accijnzen hoe dan ook op in de discussie van de tax shift: als de belastingdruk op arbeid omlaag moet, moet ze wel ergens anders omhoog. Consumptie is duidelijk een optie, voor alle partijen. En accijnzen verhogen is daarbij, naast een verhoging van de BTW, of een afschaffen van allerlei uitzonderingen op die BTW-regel, de meest voor de hand liggende maategel. Met andere woorden, als de accijnzen bij de begrotingscontrole nog niet vervroegd omhoog gaan, zal dat mogelijks wel gebeuren bij de tax shift. 

Uitstel evenwicht tot 2019

Een andere manier om de begroting op orde te krijgen is het tempo om naar een evenwicht te gaan wat uitstellen. Nu ligt het doel op een evenwicht in 2018. Maar als de Hoge Raad van Financiën straks laat weten dat er wat meer ruimte is om trager te gaan, kan dat evenwicht nog een jaartje opschuiven. En dan wordt de totale besparingsoefening ook weer een stukje makkelijker. 

Bijkomend probleem is dat de begroting van de deelstaten en vooral de gemeenten er niet rooskleurig uitziet. Europa bekijkt al die begrotingen als één geheel: als Vlaanderen of Wallonië met een tekort komen, moet de federale wat meer besparen. En federaal gaat men ervan uit dat die deelstaten opnieuw met een tekort komen.

Gesponsorde artikelen