Left Right
scrollTop top

Dit kaartje toont erg gedetailleerd de luchtvervuiling per regio, en bij ons is die uiteraard weer slecht


Dit kaartje toont erg gedetailleerd de luchtvervuiling per regio, en bij ons is die uiteraard weer slecht

Een team aan de prestigieuze Amerikaanse Yale University heeft een kaartje gepubliceerd waarop je in detail kan bekijken hoe slecht de luchtkwaliteit in je omgeving is. En zoals te verwachten viel, is de luchtkwaliteit in België echt niet om over naar huis te schrijven.

Het kaartje van Yale University toont de luchtkwaliteit opmerkelijk gedetailleerd. Op basis van satellietgegevens kan per blok van tien kilometer op tien kilometer de waarde van de zogenaamde PM 2,5 bekeken worden. Die PM 2,5 zijn deeltjes fijn stof, kleiner dan 2,5 microgram. Ze zijn onzichtbaar voor het menselijke oog, maar als we ze inademen dan kunnen ze grote schade toebrengen aan ons lichaam. Ze dringen tot ver in onze longen door, en kunnen van daaruit in onze bloedstroom doordringen.En als je dan wat meer inzoomt op België, dan wordt duidelijk dat het grootste deel van ons land in een donkerder rood gekleurd is dan onze buurlanden. Enkel de Kempen lijkt het minder zwaar te verduren te hebben in Vlaanderen, en het landelijke Wallonië heeft enkele streken waar de luchtkwaliteit pakken beter is. De kleine deeltjes worden voornamelijk uitgestoten bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals in kolencentrales of door wagens op drukke verkeersaders. En van dat laatste hebben we er wel wat in België.Die vervuilende kolencentrales kan je overigens ook aanduiden op het kaartje. In de Verenigde Staten is zo goed te zien dat de slechtste luchtkwaliteit te vinden is in de regio’s waar de meeste kolencentrales te vinden zijn. Uiteraard is het noordoosten van de VS ook erg dichtbevolkt, maar aan de Amerikaanse westkust wordt veel meer gebruikgemaakt van groene energiebronnen, en dat weerspiegelt zich daar in een betere luchtkwaliteit.Als we aan slechte luchtkwaliteit denken, dan komt uiteraard onmiddellijk China in gedachten. En ja hoor, het oosten van China kleurt donkerrood, al lijkt het er zelfs meer op zwart. De waardes liggen er tussen 80 en 100 microgram per kubieke meter, terwijl onze slechte luchtkwaliteit tussen de 15 en 20 microgram PM 2,5 per kubieke meter bevat.

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…