Duitse gezinnen rekenen volgende winter op houtverwarming

Door de sterk oplopende prijzen van olie, gas en elektriciteit denken in Duitsland steeds meer gezinnen eraan om hun woning deze winter met hout of pellets te verwarmen. Maar dat lijkt mogelijk geen grote besparing te zullen opleveren, want ook voor die producten moet beduidend meer worden betaald dan in het verleden. Dat blijkt uit cijfers van het Duitse Statistischen Bundesamtes.

Bij verscheidene houtproducten moet daarbij volgens de analisten rekening worden gehouden met een prijsverdubbeling tegenover vorig jaar.

Politiek

Vele Duitse gezinnen overwegen welke bronnen ze deze winter zullen gebruiken om hun woning te verwarmen. De gasleveringen vanuit Rusland zijn immers sterk teruggevallen, terwijl tegelijkertijd Duitsland ook op het punt staat om zijn laatste operationele kerncentrales te sluiten. Dit heeft vele Duitsers bekommerd gemaakt over de verwarming van hun woning volgende winter.

Een aantal recente politieke uitspraken zijn bovendien niet van aard geweest om die bekommernis bij de Duitse bevolking af te zwakken of weg te nemen. “Duitsland zou de volgende winter goed kunnen doorkomen, op voorwaarde dat de weersomstandigheden gunstig blijven en er voldoende gas is gespaard”, stipte Robert Habeck, Duits minister van Economie en Klimaatactie onlangs.

Dergelijke uitspraken hebben vele Duitse gezinnen aangezet om een zoektocht naar alternatieve verwarmingsbronnen op te zetten. Hout is daarbij een vanzelfsprekende optie, maar dat heeft ook de prijzen van die producten omhoog gedreven.

“De stijgende prijzen voor houtproducten mogen geen verrassing zijn”, merkt Lion Hirth, professor energiemarkten aan de Hertie School in Berlijn. “Wanneer de prijzen van een bepaalde categorie goederen stijgen, gaan consumenten op zoek naar alternatieven. Maar die oplopende vraag zal ook de tarieven van deze alternatieve producten opdrijven.

Statistieken maken duidelijk dat de Duitse gezinnen beduidend meer aan hout uitgeven om hun huizen te verwarmen dan vorig jaar. De tarieven voor houtpellets en brandhout lagen in de maand augustus 85,7 procent hoger dan dezelfde maand vorig jaar.

De sterkste stijging werd echter opgetekend bij houtsnippers, die 133,3 procent duurder bleken dan in augustus vorig jaar. De gemiddelde prijsstijging van de andere consumptiegoederen kende in Duitsland tijdens diezelfde periode een stijging met 7,9 procent.

Gezondheid

Het Statistischen Bundesamtes ziet voor deze prijsstijgingen verschillende oorzaken. In eerste instantie wordt er gewezen aan de toegenomen vraag, maar daarnaast moet volgens de analisten ook rekening gehouden worden met het feit dat ook de houtindustrie met hogere kosten voor de aankoop en het transport van zijn producten wordt geconfronteerd.

Er wordt tevens op gewezen dat de grotere consumptie ook een impact heeft gehad op de Duitse houtexpert, die tegenover vorig jaar met 30,3 procent zou zijn gedaald.

Daarnaast werpt het Statistischen Bundesamtes nog op dat de binnenlandse productie van houtovens door de hoge energiekosten werden belemmerd. Daarbij werd tijdens het eerste kwartaal van dit jaar gewag gemaakt van een daling met 4,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Om toch aan de vraag te kunnen beantwoorden, diende dan ook meer op export beroep te worden gedaan. Tijdens de maand juli werd een invoer van 60.000 ovens gemeld. Die import kwam voor 62,4 procent uit China. Tegelijkertijd daalde de wederuitvoer van ovens naar andere landen van de Europese Unie met 28,8 procent.

Er zijn maar weinig Duitse huizen die uitsluitend met hout worden verwarmd. Hout blijkt daarentegen een populaire bron, onder meer in een haardvuur, van secundaire warmte. Onderzoek wees uit dat 11,8 procent van de nieuwbouwwoningen in Duitsland vorig jaar in staat is om voor zijn verwarming op hout beroep te doen.

Nochtans wordt steeds meer gewezen op de gevaren die deze activiteit voor de gezondheid en het leefmilieu kan inhouden. “De verbranding van hout is de grootste bron van vervuiling met fijnstof, waardoor nu al in de Europese Unie meer dan duizend mensen per dag vroegtijdig overlijden”, stipte de Duitse bioloog Karl Wagner onlangs nog aan.

Meer
Lees meer...