Duitse werf haalt wereldprimeur met duurzame sloop afgeschreven bevoorradingsschip

Op de scheepswerven van German Naval Yards in de Duitse stad Kiel is met de afbraak van een schip volgens duurzame methodes begonnen. Daarmee schrijft het Duitse bedrijf Leviathan, gevestigd in Cuxhaven, een wereldprimeur op zijn palmares. Dat hebben Karsten Schumacher en Simeon Hiertz, de oprichters van Leviathan, gezegd.

Over de hele wereld worden schepen afgebroken en gerecycleerd, maar de methode die daarbij courant wordt gebruikt – beaching – blijkt bijzonder belastend voor het leefmilieu. De sector geniet ecologisch dan ook een slechte faam.

Vervuiling

“De slopers laten de oude schepen op de stranden vastlopen”, omschrijft Shipbreaking Platform, een organisatie die oplossingen voor de milieuvervuilende praktijken in de sector naar voor wil schuiven, de praktijken die bij de afbraak van schepen courant worden gebruikt.

“De afbraak van de schepen gebeurt daarbij meestal tijdens eb, wanneer het water zich terugtrekt. Door de getijdenwerking komen de vervuilende producten die bij de afbraakwerken worden gebruikt, daarbij echter in het mariene milieu terecht.”

Milieubewegingen hebben al herhaaldelijk de negatieve effecten van beaching aangeklaagd, maar het grootste deel van de wereldwijde vloot afgeschreven schepen wordt nog altijd volgens die oude procedures afgebroken.

Het Duitse bedrijf Leviathan heeft naar eigen zeggen echter een procédé ontwikkeld dat aan die problemen een antwoord kan bieden. De onderneming voegt eraan toe meer dan tien jaar tijd te hebben besteed aan de ontwikkeling van een duurzame recyclage-technologie voor de scheepvaart.

Uitstoot

“Onder meer wordt bij de ontmanteling van de schepen gebruik gemaakt van een koude snijtechnologie”, stippen Schumacher en Hiertz aan. “Tests hebben uitgewezen dat deze technologie de emissies van koolstofdioxide bij de sloopwerken driehonderd keer kleiner zou kunnen maken.”

Leviathan zegt erin gelukt te zijn een technologie te hebben ontwikkeld waarbij de recyclage van schepen zowel op een veilige als economische manier kan worden uitgevoerd. Daarbij wordt tevens tegemoet gekomen aan de Europese regelgeving, die vereist dat de ontmanteling gebeurt op een ondoorlatende ondergrond, zodat toxische producten niet in de bodem kunnen sijpelen.

In samenwerking met de German Naval Yards past Leviathan zijn procédé nu voor de eerste keer in praktijk toe. Op de werf in Kiel wordt de HC Hagemann, een landingsboot van 56 jaar oud, op een 100 procent duurzame manier gerecycleerd.

Het schip, dat een lengte heeft van 41 meter, deed in het laatste deel van zijn actieve leven dienst als bevoorradingsschip. Verwacht wordt dat de ontmanteling in totaal ongeveer zes weken in beslag zal nemen.

“Voor German Naval Yards, dat tot nu toe schepen bouwde en verbouwde, kan de milieuvriendelijke recyclage een interessante nieuwe activiteit worden”, merkt Sofien Lamiri, operationeel directeur van de Duitse scheepswerf, in een commentaar op het proefproject op.

Wanneer het huidige project is afgerond, willen de twee bedrijven aan de Europese Unie een licentie voor de ecologische afbraak van schepen aanvragen. Daarna zou aan de ontmanteling van grotere schepen kunnen worden gedacht.

Een deel van het materiaal dat bij de afbraak van de Hagemann wordt gerecupereerd, wordt door de German Naval Yards en Leviathan ook aan kunstenaars voor de creatie van artistieke werken ter beschikking gesteld. 

Ingvild Jenssen, chief executive van het Shipbreaking Platform, stelde in een reactie op het project nog dat de techniek van Leviathan voor de afbraak van schepen een belangrijke ommekeer kan vormen.

Meer
Lees meer...