Left Right
scrollTop top

Duitsland sluit grenzen voor Oost-Europeanen, niet voor vluchtelingen


Duitsland sluit grenzen voor Oost-Europeanen, niet voor vluchtelingen

Wie de huidige toestand aan de Duitse grenzen wil begrijpen, bladert best eens door het laatste statistische overzicht van de asieldiensten in Duitsland. Dat N-VA of Francken daarmee hun gelijk halen staat ver af van wat aan de hand is en voor België terzake zou zijn.

Hieronder, en ook in het achtergrondbeeld, een tabelletje op basis van de meest recente gegevens van de asielstatistiek in Duitsland, voor iedereen in een wip toegankelijk, Asyl Deutschland.

Duitsland wil aan de grens triëren, dat wil zeggen elkeen die vanuit Macedonië, Servië, Kosovo, Albanië en andere Oost-Europese landen mee ingeschoven is in de asielstroom vanuit de Middellandse Zee confronteren met de 0,2 procent kans op asielerkenning. Ook in deze landen weten jongeren en families al langer dat ze geen enkele kans maken tot erkenning, maar gezien de voortdurende asieltrein die door deze landen passeert, willen zij nu hun kans wagen. Hongarije is voor hen natuurlijk geen alternatief.

Tsjetsjenen

Voor België geldt dat probleem niet, daar heeft men andere (Iraakse) katten te geselen, zoals blijkt uit het Belgische overzicht. Geen enkel Oost-Europees land zit (nog) in de top tien van België, de ontradingscampagnes hebben vooral nu hun effect. Enkel Rusland, maar minimaal met 1,6% en dat zijn dan nog meestal Tsjetsjenen.

Ook goed om weten is dat in augustus 2.160 asielaanvragen van Irakezen waren in België, 46,7%. In totaal hebben zich voor 2015 al 3.951 Irakezen aangeboden voor asiel, dat is 1/4 van alle aanvragen. Maar opvallend toch is dat meer dan de helft van de Irakese aanvragen in 2015 in augustus gebeurd zijn. De erkenningskans zal hiermee voor Irak allicht ineenstorten. Zie voor de maandelijkse overzichten tot en met augustus 2015, CGVS.

Francken

Zodus, Francken moet zich geen zorgen maken, en dat hij of N-VA nu hun gelijk zouden halen is tegen deze achtergrond niet alleen voorbarig maar zelfs niet aan de orde.

Dat Francken de preopvangcrisis doelbewust, of volledig onwetend, kies maar wat het ergste is, heeft uitgelokt zou wat meer in het licht mogen geplaatst worden. Francken heeft de basisregel van de cassières genegeerd. Als er een wachtrij is aan de kassa deze zo vlug mogelijk oplossen, zoniet gaan alle klanten in de rij, en met een doorlopende kassa niemand, het is dus 100% goed voor iedereen of 100% slecht voor iedereen.

Het is m’n vooruitzicht dat de belangrijkste beslissing op de Eurotop niet is hoe te verdelen, maar een akkoord dat Oost-Europese landen niet (meer) voor asielopvang in aanmerking komen.

En wat België betreft, een berekening van gelijke spreiding over alle gemeenten heeft heel wat interesse losgeweekt bij de gemeenten en de bewuste burger, zie Gelijke spreiding asielzoekers, hoeveel nog per gemeente?

Jan Hertogen, socioloog

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…