E-bike heeft reële impact op gebruik personenwagen

De toegang tot een elektrische fiets (e-bike) leidt bij vele consumenten tot een reductie in het gebruik van de personenwagen. Dat blijkt uit een rapport van het Zweedse bedrijf Voi Technology, aanbieder van oplossingen voor micromobility, gebaseerd op een enquête bij tienduizend klanten uit elf landen waarin de onderneming actief is.

Daarbij gaf 36 procent van de respondenten te kennen door de toegang tot e-bikes en aanverwante diensten, het gebruik van de gezinswagen drastisch te hebben teruggeschroefd. Bij vijfenveertigblussers loopt dat cijfer op tot nagenoeg 50 procent.

Tevens stelde 55 procent van de ondervraagden het gebruik van de elektrische fiets te combineren met verplaatsingen met het openbaar vervoer. Dat is een verdere groei tegenover vorig jaar, toen een score van 47 procent werd opgetekend.

Grotere impact

De resultaten van de studie tonen aan dat diensten rond micromobiliy een grotere impact op het autogebruik kunnen hebben dan eerder werd gedacht. “Er kan immers worden vastgesteld dat steeds meer mensen verplaatsingen met een elektrische fiets of een aanverwant vervoermiddel combineren met het gebruik van het openbaar vervoer”, stippen de onderzoekers op.

“Micromobility wordt steeds vaker een onderdeel van de dagelijkse routine van de bevolking”, stippen de onderzoekers nog. “Naarmate deze diensten zich over heel Europa uitbreiden, vinden de gebruikers steeds meer manieren om elektrische voertuigen in hun dagelijkse activiteiten te integreren.”

Dit heeft ertoe geleid dat elektrische scooters minder vaak louter voor ontspanning worden gebruikt. Vorig jaar was ontspanning voor meer dan 40 procent van de ondervraagden het belangrijkste motief om een e-scooter te gebruiken. Dat aandeel is inmiddels tot 30 procent gedaald.

Verplaatsingen naar sociale evenementen vormen met een score van 59 procent inmiddels de belangrijkste toepassing van het vervoermiddelen, gevolgd door ritten naar de werkplek of de school (48 procent).

Alle leeftijden

“Deze evoluties maken duidelijk dat mensen micromobility vaker in hun reguliere routes opnemen en met het openbaar vervoer combineren naarmate ze meer met de technologie vertrouwd raken”, voeren de onderzoekers aan. Vastgesteld werd dat 25 procent van de gebruikers voor hun verplaatsingen uitsluitend op e-scooters beroep doen.

“Het toenemend gebruik van de e-scooters maakt duidelijk dat microbiliteit een oplossing kan bieden om in de Europese steden in het openbaar verkeer de problemen van de laatste kilometer aan te pakken”, zeggen de onderzoekers nog. “Bovendien blijkt dat e-bikes door alle leeftijden worden geadopteerd.”

“Verder zijn er aanwijzingen dat het gebruik van e-scooters vooral in de buitenwijken het autogebruik doet afnemen. Meer dan 60 procent van de fietsers die binnen dertig minuten met het openbaar vervoer van het stadscentrum wonen, heeft dankzij diensten voor micromobility zijn autogebruik verminderd. Gemiddeld vormt 14 procent van de ritten van Voi Technology een alternatief voor de verplaatsing met een auto.”

Voi Technology roept op tot meer onderzoek naar de invloed die rond micromobility op het autogebruik van de gebruikers in de loop van de tijd hebben.

Meer
Lees meer...