Egbert Lachaert (Open Vld): “We moeten de rol van politici, het middenveld en die van actieve burgers hertekenen” 

Egbert Lachaert (Open Vld): “We moeten de rol van politici, het middenveld en die van actieve burgers hertekenen” 

Een expert op gebied van arbeidsrecht en een liberaal in hart en nieren. Parlementslid voor Open Vld Egbert Lachaert clashte al meer dan eens met minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en zijn tussenkomsten in het parlement zijn vaak inhoudelijk zeer sterk. In een veranderend politiek landschap wil Lachaert oplossingen zoeken voor moderne maatschappelijke problemen. “Het politiek spel wijzigt razendsnel. Burgerinitiatieven en inspraak moeten een volwaardige plaats krijgen.”

Wat drijft jou in de politiek?

“Een ideologische overtuiging, die ik opgebouwd heb in mijn studentenjaren. Toen was ik nationaal voorzitter van het Liberaal Vlaams Studentenverbond. Die levensovertuiging ontwikkelde ik nadien verder met generatiegenoten in de denktank Liberales, waarvan ik jarenlang woordvoerder was.”

“De dagelijkse politiek is oneindig veel pragmatischer dan de ervaringen die ik toen opdeed, maar toch blijven die ervaringen en discussies de ruggengraat van je overtuiging. Die overtuiging drijft mij in de politiek. Ik wil graag meehelpen aan het realiseren van een samenlevingsmodel waarvan ik geloof dat dit het algemeen belang dient.”

“Ik geniet ook van het democratisch conflict, de clash van ideeën en de debatten die daarmee gepaard gaan. Tot slot ben ik graag onder de mensen en luister ik graag naar hun bekommernissen, een onmisbare voorwaarde om de job van politicus vol te houden.”

Wie zijn die generatiegenoten waarmee u dezelfde drijfveren deelt?

“Ik ontmoette de afgelopen 15 jaar ongelooflijk boeiende persoonlijkheden die dezelfde overtuiging hadden, maar daarom kozen ze er nog niet voor op de publieke scene te gaan staan. Columnist Andreas Tirez, die mijn opvolger werd bij Liberales, is een dergelijke geestes- en generatiegenoot. Mathias De Clercq en Philippe De Backer legden een identiek parcours af van LVSV over Liberales naar de politiek. Je merkt bij hen ook een duidelijke ideologische overtuiging als ‘backbone’ voor wat ze zeggen en doen.”

Wat worden de grootste uitdagingen van de volgende generatie die het beleid zal uitstippelen?

“De volgende generatie politici wordt met gigantische uitdagingen geconfronteerd, zoals een stijgende wereldbevolking en schaarse wordende grondstoffen, de vergrijzing van de Belgische bevolking en de multiculturele samenleving. Het politiek spel wijzigt ook razendsnel. Burgerinitiatieven en inspraak moeten een volwaardige plaats krijgen. Het hertekenen van de rol van politici, het middenveld en de rol van actieve burgers zal de komende jaren een actueel thema worden.”

“Politici moeten bij het uitstippelen van hun beleid rekening houden met snel veranderende sociale, demografische, economische, technologische en bestuurlijke trends. Kenmerkend aan de 21e eeuw is dat deze trends sneller veranderen dan ooit tevoren. Een van de grootste uitdagingen van de volgende generatie beleidsmakers bestaat er dan ook uit om proactief en out-of-the-box te denken en op een innovatieve manier in te spelen op onze snel veranderende maatschappij zonder in kortzichtige beleidskeuzes te vervallen. In zijn boek Thinking, fast and slow verwoordt Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman deze uitdaging als volgt: We are prone to overestimate how much we understand about the world and to underestimate the role of chance in events. Overconfidence is fed by the illusory certainty of hindsight.

Zou u ook voor een andere partij kunnen militeren? Welke?

“Er is maar één liberale partij in Vlaanderen, Open Vld. Als liberaal heb je dan ook maar één keuze. Andere partijen uiten zich liberaal op één of ander domein, maar zijn daarom nog geen liberale partijen.”

Gesponsorde artikelen