Elio Di Rupo (PS) keert zich tegen z’n eigen beleid om werklozen te schrappen: “Het was een vergissing, een 100% liberale eis”

Vanmorgen op La Première bij RTBF deed Elio Di Rupo een opmerkelijke uitspraak over z’n eigen regeringswerk, en met name de maatregel om bepaalde categorieën werklozen (jongeren, langdurige) harder aan te pakken: “Dat was een slechte maatregel, die ik betreur. Een honderd procent liberale eis ook.” Opvallend, tot drie keer toe geeft hij Charles Michel (MR), nu premier maar toen partijvoorzitter, de ‘schuld’ van de maatregel die zijn regering nam. 

Een premier die opnieuw partijvoorzitter wordt meteen na zijn ambtsperiode én meteen keihard oppositie voert, het is de laatste decennia niet meer gezien. Verhofstadt, Leterme, Van Rompuy, Dehaene, Martens, allemaal zetten ze een stapje terug, kozen ze voor het verre Europese of internationale niveau. Niet zo met Elio Di Rupo (PS). Nog maar net weg uit de Zestien, en nu al op de barricaden van het verzet, als voorzitter van de grootste oppositiepartij PS. 

Maar dat brengt hem dus regelmatig in botsing met z’n eigen beleid, dat hij als premier drie jaar lang uitzette. Zo is er de maatregel om bepaalde categorieën werklozen harder aan te pakken, die de vorige regering nam. Schoolverlaters krijgen strengere eisen opgelegd. Een echte beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd is het niet, maar de facto worden wel veel meer mensen geschrapt. “In totaal zou het om tussen de 30.000 en 50.000 mensen gaan. Staat u nog achter die beslissing”, wilde RTBF-host Bertrand Henne vanmorgen op La Première weten. 

De schuld van Charles Michel

“Het is een honderd percent liberale eis”, kaatst de ex-premier meteen terug. “Die beslissing is genomen tijdens de regeringsonderhandelingen met de zes partijen, en mét Charles Michel dus als voorzitter aan tafel. Het was deel van het regeerakkoord, een compromis. Maar een slechte maatregel, een maatregel die ik betreur.”

Opvallend ook, hoe fel de vorige premier zijn opvolger Charles Michel aanpakt. Tot drie keer in het interview herhaalt hij dat Michel mee aan tafel zat, dat hij in feite verantwoordelijk is. En opnieuw neemt hij heel duidelijk afstand: “Ik heb ze doorgevoerd, en ik betreur ze. Maar wat ondraaglijk is, is dat het een honderd procent liberale maatregel is, door Open Vld voorgesteld en gesteund door de MR. Met dus alle partijvoorzitters erbij, met dus Charles Michel. Het is een maatregel die jongeren dwingt werk te zoeken. En vandaag realiseert men zich dat de doelstelling totaal niet bereikt is. Dat duizenden jongeren met diploma’s gewoon geen werk vinden. En dat vooral vrouwen, vrouwen met kinderen getroffen worden. Uit menselijkheid alleen al, moet de maatregel aangepast worden.”

Cadeaus aan de rijken

In de bocht van Di Rupo zit felle kritiek op de huidige regering, die cadeaus uitdeelt aan de rijken, maar vooral geen maatregelen neemt om de OCMW’s meer te ondersteunen. Want, doordat zoveel mensen uit de werkloosheidsuitkeringen vallen, komt daar een grotere last te liggen volgens de PS.

“Men stopt niet met nu te zeggen dat het een beslissing was van de regering Di Rupo. Mijn antwoord is simpel: jullie hebben bij dit regeerakkoord allerlei cadeau’s uitgedeeld aan anderen. Miljoenen euro’s alleen al door de liquidatiebonus minder te gaan belasten voor vennootschappen. En een vrouw met twee kinderen die plots zonder uitkering valt, kan haar kinderen zelfs geen eten meer geven? Verander de maatregel, en je hebt de stemmen van de PS.”

“Ja, ik heb de maatregel destijds verdedigd. Maar wij waren ervan overtuigd dat het mensen zou helpen een job te vinden. Vandaag moet ik erkennen dat we fout zaten. Maar in het regeringsakkoord, waar, en ik herhaal, Charles Michel dus bij zat, was het de bedoeling om extra middelen aan de OCMW’s te geven. Maar dat is niet gebeurd.” 

Meer
Lees meer...