Elke Sleurs (N-VA) slechtste van de klas: 62,5 procent van haar schriftelijke vragen te laat beantwoord!

Elke Sleurs (N-VA) slechtste van de klas: 62,5 procent van haar schriftelijke vragen te laat beantwoord!

Elke Sleurs (N-VA) scoort geen goede punten op het beantwoorden van schriftelijke vragen. De staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van fiscale fraude en Wetenschapsbeleid beantwoordde 62,5 procent van die vragen met vertraging. 

Uit cijfers die newsmonkey kon inkijken blijkt dat heel wat parlementaire vragen met vertraging worden behandeld. Staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA) scoort daarbij veruit het slechts. Ze kreeg deze legislatuur al 56 schriftelijk vragen, waarvan ze er liefst 35 met vertraging beantwoordde. Die cijfers zijn al een ‘positieve’ update: de officiële cijfers van begin deze maand waren nog dramatischer. Toen beantwoordde ze liefst 72 procent te laat. Ondertussen is dat dus al een beetje “beter”, al blijft het pijnlijk.

Uit de lijst blijkt dat de kloof met de rest van de regering groot is. Een paar ministers scoren rond de 30 procent. Maar daarbij gaat dat om ministers van grote departementen, die erg veel vragen krijgen om te verwerken met beperkte kabinetten. Zoals Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) die toch 30,8 procent van de vragen met vertraging beantwoordde, maar hij kreeg er 247. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) scoort ook 29,2 procent vertraging, maar zij kreeg 154 vragen. En minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zijn reactiesnelheid is ook niet overweldigend met 28,8 procent vertraging, maar hij kreeg er 215. Sleurs zit dramatisch hoger en had veel minder vragen.

Beste jongens van de klas zijn minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post Alexander De Croo (Open Vld). Zij hebben geen enkele vraag te laat beantwoord, hoewel ze toch heel wat vragen voor hun rekening moesten nemen (respectievelijk 166 en 73).

Mogelijke redenen

Bij het kabinet van Sleurs reageert de woordvoerder “dat we door de opstart inderdaad vertraging hebben opgelopen”. “We hebben die achterstand tot nu toe meegesleept, maar we kunnen ons wel sterk maken dat we binnen de week het grootste deel zullen wegwerken”, zegt Jeroen Lemaitre. “Eenmaal we terug mee zijn, zullen we de termijnen respecteren.”

Lemaitre wijst er ook op dat de staatssecretaris “erg uiteenlopende bevoegdheden heeft”. In regeringskringen bevestigt men dat Sleurs het niet makkelijk heeft in haar beginperiode. De Oost-Vlaamse kreeg een bijzonder divers takenpakket mee in deze regering. Ze is bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid. Dat is een hele boterham en de onderwerpen liggen heel breed uiteen, waardoor ze met verschillende dingen tegelijk bezig moet zijn. 

Bovendien maakte ze een valse start door haar beleidsverklaring op een knullige manier te laten vertalen via Google translate. En haar kabinet lijkt ook niet meteen een baken van rust.

Met haar haar vorige kabinetschef Greet Claes botste het, waarop die “nieuwe uitdagingen buiten de politiek” zocht. Ondertussen is ze dus een paar maanden na haar start aan een nieuwe kabinetschef toe, Stijn De Mars.

Gesponsorde artikelen