“Enkel God martelt met vuur”: islamitische wereld drukt afschuw uit over verbranding piloot

De verbranding van de Jordaanse piloot Muath al-Kasasbeh levert Islamitische Staat niet alleen van niet-moslims een hoop kritiek op. Ook binnen de islamitische wereld is de afschuw groot.

Wereldwijd veroordelen islamitische geestelijken de verbranding van al-Kasasbeh als een vorm van doden die door de islam als verwerpelijk wordt beschouwd, ongeacht de context. De Internationale Vereniging van Moslimgeleerden uit Qatar noemde de verbranding een criminele daad. De organisatie wordt geleid door de prominente geestelijke Youssef al-Qaradawi, en wordt gelinkt aan de Moslimbroederschap die veel invloed heeft in de regio. “De Vereniging stelt dat deze extremistische organisatie islam op geen enkele manier vertegenwoordigt en dat haar acties de islam altijd schenden.” De Saoedische geestelijke Salman al-Odah meldde op Twitter dat “een verbranding een verachtelijk misdrijf is dat door het islamitische recht wordt verworpen ongeacht het doel”. Hij stelt dat “enkel God martelt met vuur”.

Diepe woede

De daders moeten dan ook gestraft worden, zegt Ahmed al-Tayib, het hoofd van de Al-Ahzar-universiteit in het Egyptische Cairo, de belangrijkste soennitische universiteit. Als straffen noemt hij de dood, kruisiging en de afhakking van ledematen, zoals de Koran voorziet “voor deze corrupte onderdrukkers die vechten tegen God en zijn profeet”. De duizend jaar oude universiteit gaf een mededeling vrij waarin sprake is van “diepe woede over de lage terroristische daad” door wat een “satanische” groep wordt genoemd.

Islamitische Staat antwoordde op Twitter met een eigen religieus edict waarin het stelde dat de islam wel toelaat een ongelovige te doden met vuur. Maar geestelijken doorheen de islamitische wereld argumenteren dat iemand doden met vuur altijd al verboden was in de islam. “De Profeet, vrede zij met hem, adviseerde tegen het verbranden van mensen met vuur”, zegt Sheikh Hussein bin Shu’ayb, het hoofd van het departement religieuze zaken in het zuiden van Jemen, aan persagentschap Reuters. 

Ook kritiek van sympathisanten

En zelfs moslimleiders die sympathie hebben voor de jihadistische zaak zeggen dat de verbranding van een levende man en het filmen ervan Islamitische Staat beschadigt “Het verzwakt de populariteit van Islamtitische Staat omdat we kijken naar de islam als een godsdienst van genade en tolerantie,” zegt Abu Sayaf, een Jordaanse salafistische geestelijke. “Zelfs in het heetst van de strijd wordt een krijgsgevangene goed behandeld”, zegt de man die bijna tien jaar in Jordaanse gevangenissen zat voor militante activiteiten, waaronder een plot om Amerikaanse troepen aan te vallen. “Zelfs als Islamitische Staat zegt dat Muath ons heeft gebombardeerd en verbrand en gedood, en we doodden hem op de manier die hij bij ons gebruikte, dan zeggen we oké maar waarom film je dat dan op deze schokkende manier? Door deze methode keert de maatschappij zich tegen hen.”

Het Search for International Terrorist Entities (SITE) Institute, een organisatie die online activiteiten van terroristen volgt, citeert Abdullah bin Muhammad al-Muhaysini, die wordt omschreven als een Saoedische jihadist. Hij zei op Twitter dat het beter was geweest als Kasasbehs gijzelnemers hem hadden geruild voor moslimgevangenen. Hem doden zou normale mensen namelijk sympathie doen krijgen voor de piloot.

Meer
Lees meer...