Er wonen echt veel minder moslims in ons land dan we allemaal denken

De wereld reageert geschokt op de terroristische aanslagen van moslimextremisten in Parijs. Daardoor worden moslims in Europa opnieuw extra in de gaten gehouden. Maar we hebben eigenlijk een compleet fout beeld over hen, blijkt opnieuw uit een grafiek die The Economist oprakelt.

Vorig jaar in november kwam statistiekenbureau Ipsos met de cijfers over hoe we de aanwezigheid van moslims in Europa zelf inschatten. En wat blijkt? We overschatten hun aanwezigheid in Europa enorm. Niet met een klein beetje, maar bijna overal denken we dat er vier tot vijf keer meer moslims aanwezig zijn dan in werkelijkheid.

De Belgische respondenten dachten dat 29 procent van onze inwoners moslim zijn, terwijl dat eigenlijk amper 6 procent is. Hetzelfde zien we in onze buurlanden. De Fransen schatten het aantal op 31 procent terwijl het 8 procent is; in Duitsland schatten ze het aantal op 19 procent, terwijl het zes procent is. Het verst van de waarheid zitten de Italianen. Daar denken ze dat één op vijf inwoners moslim is, terwijl het in feite om amper vier procent gaat.

Bovendien schatten we niet enkel het aantal moslims in Europa compleet fout in, onze perceptie is niet bepaald goed. Volgens een onderzoek van Bertelsmann Stiftung vindt ongeveer de helft van de Europeanen dat islam niet compatibel is met de westerse samenleving. In Spanje is de afkeer het grootst: hoewel amper 2 procent van de Spaanse bevolking moslim is, vindt bijna 70 procent dat de islam geen plaats heeft in de westerse samenleving. Dat is zelfs meer dan in Israël, al blijft het cijfer daar ook goed boven de 50 procent. In Duitsland is er dan weer een duidelijk verschil tussen het oosten en het westen, wat we ook goed kunnen zien in de anti-islambetogingen van de laatste maanden.

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/01/daily-chart-2
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/01/daily-chart-2

Tot slot bekijkt de grafiek van The Economist of het eigenlijk wel klopt dat moslimextremisten grotendeels verantwoordelijk blijken voor terroristische aanslagen. Nee, zo blijkt. Van alle personen die in Europa gearresteerd werden voor terrorisme, wilde een minderheid aanslagen plegen uit religieuze overwegingen. En dan gaat het nog niet enkel om moslimextremisten, maar gewoon religie in het algemeen. Het klopt wel dat het aandeel religieuze terroristen gestegen is, vooral omdat het totale aantal arrestaties de laatste jaren gedaald is.

Bron: The Economist.

Meer
Lees meer...