Europa is (in theorie) akkoord: je auto moet in 2030 35% minder CO2 uitstoten

Europa is (in theorie) akkoord: je auto moet in 2030 35% minder CO2 uitstoten

De C02-uitstoot moet met dertig procent naar beneden en dat wil zeggen dat ook onze auto’s minder moeten gaan uitstoten. Da’s de conclusie van de Europese top over de klimaatopwarming. Al in 2025 zullen autobouwers moeten zorgen dat de uitstoot met 15% gedaald is.

Bereid je voor op wagens die substantieel minder verbruiken want de Europese Unie komt met scherpe maatregelen. Deze week werd op een Europese top beslist hoe we aan het Parijse klimaatakkoord moeten voldoen. Eigenlijk is het probleem simpel: de inspanningen van de lidstaten zijn momenteel niet genoeg.

Opwarming met 3%

Tot die conclusie moest de EU wel komen nadat een vernietigend klimaatrapport vorige week nog duidelijk maakte dat de doelstelling uit dat Parijse akkoord, de opwarming van de aarde beperken tot 1.5°C, momenteel niet gehaald wordt. Integendeel: als we zo voortdoen, warmt de aarde op met 3°C. Dat lijkt niet veel, maar de gevolgen kunnen desastreus zijn: hele eilanden en kuststreken komen zo potentieel onder water te staan.

Tijd voor een extra inspanning, met andere woorden. Dus wil de EU dat autobouwers in 2030 met wagens komen die 35% procent minder CO2 uitstoten dan ze nu doen. Over het algemeen had het Europese Parlement beslist dat de EU 40% minder moet gaan uitstoten, maar dat moet nu met de individuele lidstaten uitgevochten worden. (Dat de opwarming van de aarde een stuk sneller gaat dan gehoopt, schreven we al eerder).

België voortrekker

België probeerde daar een voortrekkersrol in te spelen en wilde het Europees Parlement volgen in zijn doelstelling. Maar net als Luxemburg en Frankrijk, botste de Belgische adjunct-permanent vertegenwoordiger Jan Hoogmartens tegen het njet van Merkel en het oostblok. Veertig procent minder uitstoot lijkt politiek onhaalbaar, maar de normen voor wagens zijn een eerste stap.

In theorie is het de bedoeling om, voor de nieuwe maatregelen, te vertrekken van de norm in 2021 en de bijkomende maatregelen daar bovenop te stapelen. Volgens Hoogmartens moeten er wel bijkomende maatregelen worden getroffen, het gaat ‘m dus niet alleen om de autosector. Ook voor vrachtwagens komen er trouwens nieuwe normen: zij moeten tegen 2030 30% minder CO2 uitstoten.

Vrachtwagens

Autobouwers staan dus voor een relatief grote uitdaging, al blijkt uit autosalons wel dat steeds meer grote merken de lage uitstoot voor lief nemen. Het beste voorbeeld is de opkomst van elektrische wagens in bijna alle prijscategorieën. Toch mogen we de competetiviteit van de Europese autobouwers niet uit het oog verliezen, klinkt het bij Hoogmartens. Het kan snel gaan: binnen zeven jaar moet de uitstoot al met 15% teruggedrongen zijn. Veel tijd voor halfslachtige maatregelen, is er dus niet.

iStock

Gesponsorde artikelen