Europa moet einde maken aan ivoortrafieken

Europa moet einde maken aan ivoortrafieken

De Europese Unie moet dringend maatregelen nemen om de handel in ivoor te verbieden. Dat hebben tweeëndertig Afrikaanse leiders op een conferentie in Botswana gezegd. De ingrepen zijn volgens de oproep noodzakelijk om de Afrikaanse olifant van de ondergang te kunnen redden. De internationale actiegroep Avaaz wijst erop dat de Europese Unie wereldwijd de grootste uitvoer van legaal ivoor is.

Bescherming

Bert Wander, campagneleider bij Avaaz stelt vast dat Europa zowel een bestemming als een transitmarkt voor illegaal ivoor is geworden. Volgens hem is het dan ook cruciaal om de handel stil te leggen als we de bescherming van de olifant nog enige kans op succes willen bieden.

Nochtans benadrukken de functionarissen van de Europese Unie tegenover campagne-verantwoordelijken vaak dat het zo goed als onmogelijk is om de handel in ivoor te verbieden. Dat komt omdat het beleid door niet genoeg Afrikaanse leiders ondersteund zou worden.

Groot-Brittannië is de grootste exporteur van ivoor in de Europese Unie terwijl de rest van de wereld de rug toekeert naar de ivoorhandel. Avaaz vraagt zich dan ook af waarom Europa niet hetzelfde pad volgt.

iStock

Antiek

Volgens Tshekedi Khama, minister van leefmilieu van Botswana, kan de Europese Unie een noodzakelijke slag toebrengen aan de illegale ivoorhandel maar dan moeten ze wel optreden. China ondernam bijvoorbeeld al maatregelen om de illegale trafieken te blokkeren en als Europa hetzelfde zou doen, dan zouden de stropers merken dat twee cruciale uitvoerroutes geblokkeerd zijn.

In Afrika leefden twee jaar geleden nog ongeveer 352.000 olifanten. In de jaren zeventig waren er dat nog ongeveer 1,3 miljoen. De internationale regelgeving zegt dat de handel in ivoor enkel wettelijk is als de producten voor het midden van de jaren zeventig bewerkt werden. Voor producten zoals biljartballen gelden dan weer andere jaartallen.

Die geregelde markt maakt het volgens activisten mogelijk om illegaal te handelen. De verschillende mazen in de wetgeving maken het namelijk mogelijk voor de handelaars om bepaalde verboden producten tot de reguliere markt te laten doorkomen.

iStock

Gesponsorde artikelen