“Europese Unie moet dringend strijd tegen piraterij-content opvoeren”: open brief van entertainmentsector slaat alarm

De Europese Unie moet efficiënte wetgevende maatregelen invoeren om de piraterij van rechtstreekse uitzendingen van evenementen te bekampen. Dat hebben meer dan honderd organisaties uit de wereld van de media, sport, muziek en cultuur in een open brief aan de Europese Commissie gemeld.

“Piraterij heeft de Europese creatieve en culturele ecosystemen leeggezogen en de inkomsten van rechtstreekse uitzendingen van sport en entertainment gestolen”, merken de organisaties in de open brief op.

Economisch weefsel

“Dat schadelijke fenomeen blijkt ook geenszins af te nemen”, wordt in het schrijven aangevoerd. “Deze praktijken ontnemen echter werknemers en industrieën miljarden euro aan jaarlijkse inkomsten en ondermijnen de duurzaamheid van een essentieel onderdeel van het sociale en economische weefsel van Europa.”

De brief roept de Europese Commissie op om krachtig en snel een wetgevend instrument te ontwikkelen om deze piraterij aan te pakken. “Er moet daarbij gegarandeerd worden dat aangetroffen illegale content onmiddellijk wordt verwijderd en geblokkeerd voordat het getroffen evenement is afgelopen”, wordt er aangevoerd.

“Deze ingrepen moeten bovendien verder bouwen op de bestaande instrumenten die momenteel zowel op nationaal als Europees niveau beschikbaar zijn en tot doel hebben om piraterij-netwerken aan te pakken en te ontmantelen.”

Beklemtoond wordt dat de Europese Commissie bij de aanpak van het probleem van wetgevende initiatieven gebruik moet maken. “Alternatieve oplossingen, die buiten de wetgeving zouden kunnen worden genomen, zouden ontoereikend zijn om de omvang van het probleem met succes te kunnen bestrijden”, merken de organisaties nog op.

“Het is de plicht van Europa om zijn toonaangevende creatieve en culturele beroepsbevolking en industriële basis te beschermen en te promoten en de consumenten te behoeden voor de risico’s die met piraterij gepaard gaan.”

Pandemie

Er wordt nog op gewezen dat piraterij de voorbije jaren sterk is gestegen. “Vooral onder invloed van de corona-pandemie kon een zware toename van het piraterij-aanbod worden opgemerkt”, betogen experts.

“Dat is ook gebleken uit onderzoek van het bureau Muso. Vastgesteld werd immers dat de filmpiraterij na de uitbraak van de pandemie in februari twee jaar op amper een maand tijd met 33 procent was gestegen. In een aantal lidstaten van de Europese Unie moest zelfs een stijging met 66 procent worden opgetekend.”

Dat fenomeen moest worden gelinkt aan de lockdowns die in vele landen werden ingevoerd om de verspreiding van het virus Covid-19 te bestrijden. De consumptie van beeldcontent was immers nog een van de weinige activiteiten die bij die verplichte lockdowns mogelijk bleven. Daarvan maakten de aanbieders van illegale content dankbaar gebruik.

Er wordt wel opgemerkt dat een aantal initiatieven van de Europese Unie het probleem van de piraterij de voorbije jaren wel tot op zekere hoogte hebben proberen aan te pakken. Daarbij wordt verwezen naar de Digital Services Act (DSA), die drie jaar geleden werd ondertekend en die dit jaar in werking moet treden.

Maar dat initiatief heeft ook al heel wat commentaar gekregen. De critici merken daarbij op dat over de hele linie strengere normen en handhaving nodig zijn om daadwerkelijke resultaten te boeken en verdere verliezen voor de sector te voorkomen.

Onder de ondertekenaars van de brief bevinden zich nationale, Europese internationale organisaties uit verschillende sectoren, zoals Vivacom, Walt Disney, Canal+ Group, Fifa, Uefa, het International Paralympic Committee, de Association of Music Festivals en de Union Internationale des Cinémas.

(kg)

Meer
Lees meer...