Fipronil is dan toch in te hoge hoeveelheden terug te vinden in onze eieren

Fipronil is dan toch in te hoge hoeveelheden terug te vinden in onze eieren

De Europese drempel voor fipronil werd wel degelijk overschreden, zo blijkt uit een staal bij een van de 86 geblokkeerde bedrijven. Het Federaal Agentschap voor Voedsel Veiligheid opent ondertussen een callcenter waar ongeruste burgers terechtkunnen met vragen, maar zijn verder niet bereikbaar voor commentaar.

Terwijl gisteren het FAVV nog liet weten dat er nooit gevaar is geweest voor de volksgezondheid blijkt vandaag het tegendeel. Een eierbedrijf vroeg een tegenexpertise aan en uit de resultaten van die analyse blijkt dat de waarden wel degelijk ruim boven de Europese alarmgrens liggen. Meer nog: de nieuwe resultaten tonen waarden die tien keer hoger zijn dan de eerste analyse van het Federaal Agentschap.

De grenswaarde voor fipronil ligt in Europa op 0,72 mg/kg en volgens het FAVV was het maximum gehalte aan fipronil dat was aangetroffen in de eerste analyse amper 0,092 mg/kg. Uit de nieuwe analyse blijkt dat er waarden zijn gevonden van 0,92 mg/kg.

Gelukkig is er ook goed nieuws, want zelfs deze nieuwe, hogere waarden zijn in principe geen gevaar voor de volksgezondheid. Toxicoloog Jan Tytgat vertelt aan VTM NIEUWS dat er pas gevaar optreedt vanaf 0,009 mg fipronil per kilogram lichaamsgewicht. “Voor een persoon die 50 kilo weegt, treedt er dus pas gevaar op vanaf die persoon 8 eieren uit het laatste staal zou eten”, zegt hij voor de camera’s van VTM NIEUWS. “Maar het is wel opvallend dat de waarden van de twee analyses mijlenver uit elkaar liggen”, voegt hij daar nog aan toe.

Callcenter

Het FAVV heeft nu een callcenter geopend waar ongeruste burgers terechtkunnen met hun vragen en de regering zal ook alle codes die op eieren gedrukt staan, openbaar maken.

Verder worden alle zes bedrijven waar het labo analyses uitgevoerd heeft, opnieuw geblokkeerd en worden alle eieren uit die bedrijven teruggeroepen.

Gesponsorde artikelen