Fiscus kan binnenkort je telefoongegevens inkijken zonder naar de rechter te stappen

De federale regering werkt aan een wetsontwerp om de strijd tegen terreur op te voeren. Volgens dat ontwerp kan de fiscus onze telefoongegevens inkijken zonder de tussenkomst van een onderzoeksrechter.

Volgens Het Nieuwsblad en Le Soir werkt de federale regering aan een wetsontwerp dat de fiscus in staat moet stellen om je telefoongegevens op te vragen zonder naar de onderzoeksrechter te stappen. De zogenaamde “dataretentiewetgeving” moet ervoor zorgen dat telecomoperatoren gegevens bijhouden, zodat de politie of de rechtbanken indien nodig ze kunnen inkijken.

Een te vage tekst

Experts waarschuwen dat de formulering van de ontwerptekst te vaag is. In essentie zegt de tekst dat “autoriteiten die bevoegd zijn voor het opsporen en onderzoeken van inbreuken die kunnen worden gesanctioneerd met een administratieve sanctie met strafrechtelijke aard” gegevens kunnen opvragen. De belastingdienst is net zo’n autoriteit.

“In het verleden heeft het Grondwettelijk Hof al wetten van dit type nietig verklaard omdat ze te ver gingen”, zegt fiscalist Michel Maus in een reactie aan Le Soir. “Vandaag wordt het op een andere manier beschreven, maar het toepassingsgebied is veel te ruim. Maar hoe dan ook, het is slechts een wetsontwerp. De definitieve tekst kan anders zijn.”

Federale regering nuanceert

De regering plaatst alvast enkele nuances bij het wetsontwerp. Ze benadrukt dat het niet de bedoeling is dat eender welke dienst van de FOD Financiën de telefoongegevens kan inkijken. Alleen de BBI (Bijzondere Belastinginspectie) zou met zo’n controlebevoegdheid worden belast, en dus niet de volledige belastingdienst. Het gaat hoe dan ook over een uitbreiding van het arsenaal van de Belgische fiscus.

(ns)

Meer
Lees meer...