Francken trekt verblijfsvergunning van 44 vluchtelingen in omdat ze op vakantie gingen naar hun land van herkomst

Francken trekt verblijfsvergunning van 44 vluchtelingen in omdat ze op vakantie gingen naar hun land van herkomst

Het afgelopen anderhalf jaar zijn 44 vluchtelingen hun beschermingsstatus in België kwijtgeraakt omdat ze naar hun thuisland op vakantie gegaan waren. Het gaat vooral om Irakezen en Afghanen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) redeneert dat mensen, die voor lange tijd terugkeren naar hun land van herkomst, niet echt een gevaarlijke situatie ontvlucht zijn.

Wie in België het statuut van vluchteling verkrijgt, en dus asiel krijgt, is niet verplicht om binnen de grenzen van ons land te blijven. Maar als blijkt dat die persoon tijdelijk terugkeert naar het land waaruit hij vluchtte, schiet het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) in actie. Dat raakte in het begin van afgelopen zomer al bekend. Het voorbije anderhalf jaar kwam het bij 118 gevallen tot een onderzoek. Dat schrijven de kranten van Het Mediahuis. In totaal werden al 44 beschermingsstatussen ingetrokken. Ongeveer de helft van de dossiers worden momenteel nog onderzocht.

Gevaarlijke situatie?

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zegt dat “het Commissariaat geval per geval beoordeelt”: “Er is een verschil tussen iemand die even over en weer vliegt voor een begrafenis of om papieren te regelen en iemand die daar voor drie maanden met vakantie is. In dat laatste geval kan er nog moeilijk sprake zijn van een gevaarlijke situatie.”

Het gebeurt vaak dat deze vluchtelingen reizen vanaf een luchthaven in onze buurlanden, meestal via Schiphol in Nederland of via Düsseldorf of Frankfurt in Duitsland. De Belgische luchthavenpolitie gaf al zo’n vijftig dossiers door in verband met gelijkaardige feiten aan de immigratiediensten van andere Europese landen.

Francken ijvert voor internationale samenwerking

Vandaag roept Francken expliciet zijn collega’s in Luxemburg op om nog meer informatie over deze problematiek te delen. Vorig jaar tekenden België en Nederland al een akkoord over het uitwisselen van informatie over vluchtelingen.

Het gebeurt trouwens ook dat mensen met een asielstatus naar een buurland van hun herkomstland op vakantie gaan om daar hun gevluchte familie, vaak ondergebracht in kampen, op te zoeken. Dat is wel toegestaan.

Gesponsorde artikelen