Geen CIA, maar België heeft voortaan een BIA voor spionnen

De federale regering richt de Belgian Intelligence Academy (BIA) op. Bedoeling is om een deftige opleiding voor onze veiligheids- en inlichtingendiensten uit te werken, zowel voor de Staatsveiligheid als de militaire inlichtingendienst ADIV. 

Het initiatief is een samenwerking tussen Defensie, dat met de ADIV een serieuze tak aan inlichtingendiensten heeft (zo’n 700 man) en Justitie, waar de Staatsveiligheid grotendeels onder valt.

Justitieminister Koen Geens (CD&V) en defensieminister Steven Vandeput (N-VA) waren dan ook behoorlijk trots om hun gezamenlijk initiatief voor te stellen. Al mag het dus vooral geen ‘spionnenschool’ genoemd worden. “We zoeken geen spionnen, wel analisten van informatie”, verduidelijkte Jaak Raas, de baas van de Staatsveiligheid bij Radio 1. 

“Problematisch”, dat we geen school hadden

België had tot nu toe geen eigen school om analisten van de veiligheids- en inlichtingendiensten op te leiden en bij te scholen. Een beetje schaamtelijk, want daarmee moeten we zowat het enige deftige Europees land geweest zijn dat zo geen instituut had. Het Vast Comité van Toezicht had dat als “problematisch” bestempeld.

Nu komt er dus dat BIA, waarin de ministers alle middelen en mensen samenbrengen en waar een gecoördineerde analyseopleiding wordt georganiseerd. Historisch gezien ligt die samenwerking niet voor de hand: tussen militairen en Staatsveiligheid is er altijd argwaan geweest.

“Een grote stap voorwaarts”, noemt Geens de BIA. “Voor mij is de oprichting van de BIA een eerste fase. Maar bedoeling is in een tweede fase de BIA een meer internationale rol te geven.” Vandeput hoopt alvast dat het de inlichtingendiensten in ons land nog verbetert: “Het is niet voor niks dat het werk van onze inlichtingendiensten internationaal sterk gewaardeerd wordt. De oprichting van de BIA zal daar alleen nog meer aan toe bijdragen.”

Meer
Lees meer...