Geen overeenkomsten tussen ‘FC De Kampioenen’ en een Griekse tragedie?

Geen overeenkomsten tussen ‘FC De Kampioenen’ en een Griekse tragedie?

‘FC De Kampioenen: Kampioen zijn blijft plezant’ is een epische vertelling over de perikelen van Balthasar Boma, worstenfabrikant en voetbalmanager. Het verhaal zelf haalt inspiratie uit de vader aller roadmovies: De Odyssee van Homerus. De verwijzingen naar dit meesterwerk niet te tellen. Zo smokkelt Fernand een varken mee (Circe), raakt Marcske verslingerd aan pastis (de lotuseters), en treedt Costermans op als buikdanser (de cycloop). Niet enkel de thema’s zijn ontleend aan de oud-Griekse cultuur. Na een grondige analyse kan je zien dat ook de verhaalstructuur overeenkomt met die van de klassieke Griekse tragedie. De expositie werd al duidelijk in de vorige 273 afleveringen. De rest:

Epitasis

Boma wil een kasteel kopen en wijn verbouwen. Hij nodigt zijn voetbalploeg uit voor een match in het exotische Zuid-Frankrijk, zonder hen te zeggen dat hij na de match de ploeg wil opdoeken. Fernand Costermans voorziet de ploeg van een bouwvallige reisbus.

Motorisch moment

Door onvoorziene misverstanden raakt Boma’s ploeg verdeeld. Onwetend dat de voorzitter hem kan horen, uit Pol De Tremmerie zijn frustraties over de reis. Dit breekt Boma’s hart. In blinde razernij maakt hij een einde aan de ploeg, zijn café en zijn worstenbedrijf.

Catastrofe

In al zijn hubris tekent Boma het contract om het kasteel te kopen. Dit blijft niet ongestraft. De verkoper verzweeg namelijk dat zijn landgoed waardeloos was. Een TGV-lijn zou dwars door het domein worden aangelegd. Boma ziet zijn hele fortuin in rook opgaan.

Peripetie (ommekeer)

Onze gevallen held ziet in dat kampioen zijn plezant is. Veel plezanter dan kasteelheer worden. Boma sluit vrede met zijn vrienden, en gaat achter de verkoper van het kasteel: Albert Tartuffe, gespeeld door Mike Verdrengh.

Lusis (oplossing)

Tartuffe was op dat ogenblik aan het schuilen in de villa van een rijke Emir. Geïnspireerd door het paard van Troje doet Boma een boerka aan om binnen te glippen. Met de hulp van zijn oude ploegmaats slaagt hij erin om de verkoop ongedaan te maken. Boma is dolblij, en zweert dat hij de rest van zijn leven manager zal blijven van FC De Kampioenen.

Conclusie

In tegenstelling tot wat je zou vermoeden is deze film ook geschikt voor een publiek met een minder zware culturele bagage. Ze blijft erg trouw aan wat F.C. De Kampioenen zo populair maakt: Misverstanden, slapstick, en elf pregepensioneerden in voetbalshort. Een aanrader voor elke kampioenenfan.

Door contributor Ruben De Keyzer.

Gesponsorde artikelen