Left Right
scrollTop top

Geen West-Vlaams meer aan de Westhoek? Lokale integratiecampagne spoort handelaars aan om dialect te vermijden


Geen West-Vlaams meer aan de Westhoek? Lokale integratiecampagne spoort handelaars aan om dialect te vermijden

Aan de Westhoek is er een campagne gelanceerd die anderstaligen wil aanzetten om Nederlands bij te leren en te oefenen in handelszaken. Het initiatief komt van het Agentschap Integratie en Inburgering en ze geven tips mee zoals “geen dialect praten” en “goed articuleren”. West-Vlamingen die geen West-Vlaams meer mogen spreken … Komt dat wel goed?

“De intergemeentelijke integratiedienst Wintegratie heeft subsidies gekregen van het Agentschap Integratie en Inburgering om verschillende acties op te richten omtrent ‘Oefenkansen Nederlands’”, laat projectcoördinator Michèle Baeyaert aan newsmonkey weten. “Eén van die acties is het keurmerk ‘Elke Dag Nederlands’ waarmee we samenwerken met verschillende handelaars en diensten om oefenkansen voor het Nederlands aan te bieden in Koksijde, Nieuwpoort, Veurne en De Panne.”

Niet overschakelen op vreemde taal

“We hebben deze actie opgericht na een omgevingsanalyse”, gaat Baeyaert verder. “Daaruit kwam naar boven dat er toch een aantal gemiste kansen waren om Nederlands te oefenen tijdens de dagelijkse activiteiten. Hier aan de kust gaan handelaars uit klantvriendelijkheid vaak overschakelen op een andere taal, op het Frans of het Engels meestal. Dat hopen we met deze actie te veranderen.”

Volgens Baeyaert kan ‘Elke Dag Nederlands’ een sleutel zijn tot verdere integratie en inburgering van anderstaligen. Ondertussen hebben al 33 handelaars, organisaties en diensten zich aangesloten bij het project met een sticker waaruit blijkt dat anderstaligen op die plek zonder stress Nederlands kunnen oefenen.

Kritiek van autochtone West-Vlamingen?

“Geen dialect praten”, “eenvoudige woorden gebruiken”, “goed articuleren” en “spreekwoorden vermijden” zijn de belangrijkste tips die deelnemende particulieren meekrijgen. Maar West-Vlamingen staan er over het algemeen om bekend apetrots te zijn op hun dialect en hun ‘West-Vlaamsheid’. Zal ‘Elke Dag Nederlands’ niet op bakken kritiek stuiten?

“We willen de focus vooral leggen op het niet overschakelen naar een andere taal en een klein beetje op het dialect vermijden”, reageert Baeyaert. “Ik spreek zelf ook het West-Vlaams dialect, ik zou ook niet willen dat dat verdwijnt. Maar als anderstalige is het wel moeilijk als je Algemeen Nederlands leert op school en dan op straat een compleet andere taal hoort. We willen daar gewoon rekening mee houden.”


Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…


Corona Virus Update

 • Wereld
 • Aantal
  besmettingen
  41.220.369
 • Aantal
  doden
  1.131.337
 • België
 • Aantal
  besmettingen
  253.386
 • Aantal
  doden
  10.539