Geert Bourgeois (N-VA) bestelt studie over de financiële transfers naar Wallonië: toch Vlaams tintje voor z’n regering

Geert Bourgeois (N-VA) bestelt studie over de financiële transfers naar Wallonië: toch Vlaams tintje voor z’n regering

De Vlaamse regering laat onderzoeken hoe het precies zit met de financiële transfers tussen Vlaanderen en Wallonië. Dat zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Daarmee zet die z’n eigen regering opnieuw een ‘meer Vlaamse koers’. 

Opvallend: de Vlaamse regering wil de geldstromen in dit land nog eens in kaart brengen. Dat bericht Het Laatste Nieuws. De minister-president kreeg de afgelopen tijd van Vlaams Belang, de enige rechtse oppositie, systematisch vragen over die geldtransfers van noord naar zuid. En nu reageert Geert Bourgeois dus. En daarbij scherpt hij het ‘Vlaams’ kantje van z’n regering aan.

Want de MP kondigt dus nieuwe studies aan die de transfers tussen de deelstaten en heel het financiële mechanisme moeten blootleggen. Bedoeling is “de geldtransfers naar Wallonië te monitoren”, zo laat Bourgeois weten aan Stefaan Sintobin, de Vlaams Belanger die de vragen stelde.

Het is de eerste keer dat Bourgeois zo openlijk communautair geladen taal spreekt. Op zich zijn de transfers natuurlijk een realiteit, en bestaan er zelfs al relatief uitgebreide studies over. De belangrijkste is die van Vives, de financiële onderzoekscel van de KULeuven. Volgens die studie was er voor de periode van 2007-2011 sprake van een transfer van 1,8 % van het BBP per jaar, of 6 miljard euro.

4 miljard euro daarvan ging via de sociale zekerheid (werkloosheidsuitkeringen, gezondheidszorg en pensioenen), 1 miljard euro via de federale uitgaven en nog 1 miljard euro in de financiering van de deelstaten.

Wil Bourgeois die Vivis-studie nog laten updaten, of naast die studie een (nog meer gedetailleerd) onderzoek bestellen? Dat is niet meteen duidelijk. Maar de complexiteit van de zesde staatshervorming is in elk geval een goede aanleiding om een batterij experts op de financiële gevolgen los te laten, is de redenering.

Het is een feit dat de irritatie rond de financiële effecten van de zesde staatshervorming en de nieuwe financieringswet zeer groot is bij de N-VA. Geert Bourgeois uitte fors z’n ongenoegen over het nieuws dat bij de laatste federale begrotingscontrole plots een factuur van bijna 400 miljoen euro verschoof van de federale regering naar Vlaanderen. Dat daarbij slechts één ambtenaar federaal op de hoogte was van de precieze werking van de financieringswet, is een extra doorn in het oog. Een nieuwe studie zou alvast dat monopolie van die ambtenaar kunnen doorbreken.

Gesponsorde artikelen