Gevolgen opwarming aarde steeds groter: tientallen miljoenen mensen vorig jaar slachtoffer

Gevolgen opwarming aarde steeds groter: tientallen miljoenen mensen vorig jaar slachtoffer

In 2018 werden 62 miljoen mensen het slachtoffer van extreem weer zoals stormen, hittegolven en lange periodes van droogte die direct te linken vallen aan de opwarming van ons klimaat. Twee miljoen mensen moesten al op de vlucht voor de gevolgen en ergens anders gaan wonen.

Het weerbureau van de Verenigde Naties, de WMO, stelt in zijn jaarverslag dat meteorologische en sociaal-economische gevolgen van de klimaatverandering groter worden. De zeespiegel stijgt en de afgelopen vier jaar werden op het land en in de oceanen ongewoon hoge temperaturen gemeten. Tegelijkertijd krompen de gletsjers en de poolkappen. De bovengemiddelde temperatuur van het zeewater zal naar verwachting leiden tot bovennormale landtemperaturen, vooral in tropische gebieden.

Europa heeft een zeer warme winter achter de rug, in Noord-Amerika was het ongewoon koud en Australiƫ kreeg de afgelopen maanden te maken met forse hittegolven. De ijskappen op de Noord- en Zuidpool zijn kleiner dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar.

In Europa, Japan en de Verenigde Staten werden er meer dan 1.600 doden gekoppeld aan heftige hittegolven en bosbranden. Ook onze voedselzekerheid komt door klimaatverandering op de tocht. Zo is in 2017 het aantal ondervoede mensen naar schatting gestegen tot 821 miljoen mensen, deels als gevolg van ernstige droogte.

De opwarming van de aarde is volgens de WMO het gevolg van de uitstoot van broeikasgassen door activiteiten van de mens. Die uitstoot zal in 2019 verder toenemen. Als dat in dit tempo blijft doorgaan, kan de temperatuur 3 tot 5 graden Celsius hoger komen te liggen dan in het pre-industriƫle tijdperk in de negentiende eeuw.

De temperatuur ligt nu 1 graad boven dat niveau. In het Verdrag van Parijs is afgesproken dat de stijging van de temperatuur ruim onder de 2 graden moet blijven en bij voorkeur beperkt blijft tot 1,5 graden Celsius.

Idai

VN-secretaris-generaal Guterres roept de leiders van de wereld om plannen voor vermindering van de broeikasgassen op te stellen. Die moeten in september worden besproken. “Kom dan niet met een toespraak, maar met een plan”, zegt Guterres.

Heel recent was de orkaan Idai een voorbeeld van extreem weer. Idai richtte deze maand grote schade aan in Mozambique, Zimbabwe en Malawi. Hulpverleners hebben nog geen totaal beeld van de ramp. Mogelijk was dit de grootste door het weer veroorzaakte ramp die zich ooit op het zuidelijk halfrond heeft voorgedaan, zegt WMO-chef Petteri Taalas.

In het rapport valt ook te lezen dat de broeikasgasconcentraties op dit moment naar recordhoogte stijgen, wat de wereldwijde temperatuur naar een gevaarlijk niveau tilt. Zo stond bijvoorbeeld het koolstofdioxidegehalte in 1993 nog op 357,0 ppm maar is in 2017 naar een ongekende 405,5 ppm gestegen. In 2018 en 2019 zijn deze broeikasgasconcentraties naar verwachting nog verder toegenomen. En de gevolgen hiervan zijn aan de orde van de dag.

Gesponsorde artikelen