Goed bedoeld (maar nog altijd achterlijk): aartsbisschop De Kesel wil respect voor homoseks

Goed bedoeld (maar nog altijd achterlijk): aartsbisschop De Kesel wil respect voor homoseks

Aartsbisschop Jozef De Kesel vindt dat de seksualiteit van homo’s en lesbiennes moet worden gerespecteerd door de kerk. Dat is een stap verder dan het officiële standpunt van de rooms-katholieke kerk, die LHBT-seks nog steeds niet toestaat. Het is een kleine stap vooruit, maar de houding van de kerk ten opzichte van de LHBT-gemeenschap blijft achterlijk: een kerkelijk huwelijk of zelfs ringen uitwisselen ziet De Kesel nog altijd niet zitten.

De Kesel had een een gesprek met de LHBT-gemeenschap in België. “Een aantal jaar geleden zouden jullie de kerk niet eens binnen zijn gekomen”, zou De Kesel gezegd hebben volgens De Standaard.

De ketel wil tegemoetkomen aan de vraag vanuit de LHBT-gemeenschap voor een symbolische erkenning als koppel. Maar ze zullen het meten stellen met “een dankviering of een gebedsviering waarmee homoseksuelen een kerkelijk symbool aan hun relatie geven”.

Minderwaardig

Een kerkelijk huwelijk vindt hij een stap te ver. Want “pleiten voor meer respect betekent niet automatisch een gelijkschakeling met de man-vrouwrelatie, nog altijd de norm in de katholieke kerk”. Dat is hetzelfde als zeggen dat in de ogen van de kerk een LHTB-relatie nog steeds als minderwaardig geldt.

Over het officiële standpunt van Rome tegenover LHTB’s zei De Kesel: “Iedereen voelt aan dat het niet meer houdbaar is. Paus Franciscus zei een poos geleden over holebi’s: “Wie ben ik om mensen die God zoeken, te veroordelen?” Dat is niet niets, die uitspraak. Die woorden waren tien jaar geleden ondenkbaar. Ze getuigen van zijn persoonlijke overtuiging. Franciscus heeft zijn stempel gedrukt. Dat valt niet terug te draaien. Ook niet met een nieuwe paus. Al geef ik toe dat de woorden van Franciscus niet overal in goede aarde vielen. De tijden veranderen, ook in de Kerk.”

Andere klok

Dat de katholieken het nog altijd moeilijk hebben met zo’n visie, blijkt al uit het feit dat Geert De Kerpel, de woordvoerder van de kardinaal, aan De Standaard benadrukte dat het “om een persoonlijke ontmoeting ging” van de kardinaal met “homoseksuele mensen” die “hij nabij wil zijn en wil helpen in hun situatie.”

Desalniettemin luidt er sinds het vertrek van André Léonard, de vorige aartsbisschop, toch een andere klok. Sinds zijn aantreden pleit De ketel voor meer nood aan respect en eerbied ten opzichte van LHTB’s.

Ook de Antwerpse bisschop Johan Bonny pleitte ervoor dat de katholieke kerk “de liefdesrelatie tussen homoseksuelen zou erkennen”.

Gesponsorde artikelen