Goedele Uyttersprot (N-VA): “Ik wil de spreekbuis zijn van mensen die met de problemen van een jong gezin te maken krijgen”

Goedele Uyttersprot (N-VA): “Ik wil de spreekbuis zijn van mensen die met de problemen van een jong gezin te maken krijgen”

“Het evenwicht arbeid-gezin-vrije tijd mogelijk maken door flexibele kinderopvang, gezinsvriendelijke werkomstandigheden en gebruik van dienstencheques en de uitbouw van zorgverlof.” Zelf is ze moeder van vier kinderen, advocate én parlementslid voor N-VA. Goedele Uyttersprot wil meer inzetten op jonge gezinnen. “Ik wil een gezinsbijslag waar ieder kind gelijk behandeld wordt.” Uyttersprot is één van de Leiders voor Morgen, een project van newsmonkey.

Is er binnen je partij een verschil in ideeën tussen de jongste generatie en de oudere generaties? Op welke domeinen? Dus: waar deel je de analyse van je oudere partijgenoten, waar wijkt ze er van af?

“Neen, naar mijn aanvoelen zie ik niet direct wezenlijke verschillen N-VA is een partij met een oude stam en diepe wortels, maar met een relatief jonge partijleiding, die samen gegroeid zijn naar wat de N-VA nu is. Het feit dat we een democratische partij vormen, met vertegenwoordiging van alle generaties, zorgt dat er wel al eens pittige discussies zijn (bijv. partijraad), maar die leiden steeds tot een evenwichtig standpunt.

Zou je ook voor een andere partij kunnen militeren? Welke?

“Ik ben opgegroeid in een Vlaams nest. Mijn vader en grootvader waren actief in de Volksunie en later N-VA. Ook ik draai al een tijdje mee binnen N-VA: ik stond aan de wieg van Jong N-VA Lebbeke en heb een lokaal mandaat sedert 2006. Ik ben ervan overtuigd dat ik nergens anders zou kunnen aarden. De rationele kant van het Vlaams-nationalisme vind ik terug bij N-VA. Het emotionele beleef(de) ik op het Zangfeest, de Ijzebedevaart, …Ik zou mezelf verloochenen, mocht ik voor een andere partij militeren. Ik wil trouw blijven aan mezelf en mijn overtuiging: geloofwaardigheid is essentieel in de politiek.”

Wat worden de grootste uitdagingen van de volgende generatie die het beleid zal uitstippelen?

“De uitdagingen die op ons afkomen zijn immens, dat is inherent aan een wereld in verandering. Ik denk aan duizend en één dingen: milieu en klimaat, vergrijzing, onderwijs, sociale zekerheid, werkgelegenheid, wonen, … De grote uitdaging is de welvaart die we vandaag kennen, te behouden.Volgende zaken wil ik – vanuit mijn eigen leefwereld – er graag uitlichten.”

“Als moeder van 4 kleine kindjes, sta ik achter een warm gezinsbeleid: Het evenwicht arbeid-gezin-vrije tijd mogelijk maken door flexibele kinderopvang, gezinsvriendelijke werkomstandigheden en gebruik van dienstencheques en de uitbouw van zorgverlof. Een gezinsbijslag, waar ieder kind gelijk behandeld wordt.”

“Als advocaat en als effectief lid van de Kamercommissie justitie, wil ik een rechtvaardige, snelle en efficiënte, maar ook een menselijke, justitie. Dit wil zeggen: de effectieve uitvoering van veroordelingen, geen straffeloosheid door procedurefouten en voldoende aandacht voor preventie.”

“Voor de volledigheid wil ik meegeven dat ik voor onze fractie binnen de commissie justitie o.a. familierecht en internering opvolg. Als Vlaams-nationalist ben ik voorstander van zelfbeschikkingsrecht: Via confederalisme kunnen we onze eigen problemen aanpakken met eigen oplossingen. We beslissen over hoe we nog samenwerken, opdat Vlaanderen én Wallonië daar beter van worden.”

Wat drijft je in de politiek?

“Ik heb altijd een zeer sterk rechtvaardigheidsgevoel gehad: respect voor iedereen, iedereen gelijk voor de wet, met wederzijdse rechten en plichten. Ik hoop het algemeen belang te kunnen dienen.In het verleden werd politiek vooral bedreven door begenadigde sprekers,doorgaans mannen.Ik wil de stem laten horen van een nieuwe generatie, met een andere kijk op werk en gezin. Jonge moeders met een job, die zich ook naast het werk nog sociaal willen inzetten of ook nog tijd willen maken voor een hobby. Dat is de dag van vandaag niet meer zo evident. Dit kan bijvoorbeeld door te vergaderen tijdens de werkuren en niet ’s avonds, op tijd beginnen en op tijd stoppen, zorgen voor aangepaste/flexibele opvang voor de kinderen,…

“Als moeder van jonge 4 kindjes (tussen 7 en 2 jaar), werk ik voltijds: als federaal parlementslid en – voor de tijd die rest – als advocaat. Om dit te kunnen combineren was mijn partner graag bereid om ‘huisman’ te worden en mij de kansen te geven voor wat ik nu doe. Ik wil de spreekbuis zijn van die groep die dagelijks met de problemen van een jong gezin te maken heeft.”

Gesponsorde artikelen