Zijn golven een betrouwbare manier om groene energie op te wekken? Een vier jaar durend project van 19,6 miljoen eurojeenzal dat proberen te bewijzen

Het Wedusea-project van 19,6 miljoen euro, gesteund door de Europese Unie, is deze week van start gegaan. Het doel is om aan te tonen dat golven een bron van groene energie kunnen zijn en een sleutelrol kunnen spelen bij het koolstofvrij maken van de economie.

Waarom is dit belangrijk?

Nu de energietransitie steeds urgenter wordt, zien we meer en meer projecten die aantonen dat natuurlijke hulpbronnen van de aarde levensvatbare alternatieven kunnen zijn. Een nieuw project, dat gedeeltelijk door de EU wordt gefinancierd, probeert nu aan te tonen dat golven een duurzaam alternatief kunnen zijn voor de vervuilende brandstoffen.

Het initiatief Wedusea (Wave Energy Demonstration at Utility Scale to Enable Arrays), dat niet minder dan 14 pan-Europese academische en industriële partners verenigt, gaat verder met zijn plan om de levensvatbaarheid van golfenergie aan te tonen. Dat werd deze week bekendgemaakt op de Internationale Conferentie over oceaanenergie in Spanje.

Het project van 19,6 miljoen euro, dat wordt gefinancierd door het Britse innovatieagentschap Innovate UK en Horizon Europe, wordt gecoördineerd door OceanEnergy, het Ierse bedrijf achter de OE35, “waarvan wordt aangenomen dat het de grootste drijvende golfenergie-installatie ter wereld is.”

  • De installatie zal op de golven drijven. Het gaat de lucht die wordt opgeslagen in een container gebruiken om energie op te wekken. Concreet wordt de ingesloten lucht door een turbine gedreven om elektriciteit op te wekken. Deze energie kan worden uitgevoerd naar het net of worden gebruikt in andere offshore-toepassingen.

Details van het project: De ontwikkeling zal vier jaar duren. In de eerste fase zal de nadruk liggen op de OE35-golfvanger. Bedoeling is om de volledige stroomopwekkingscapaciteit te verhogen tot 1 megawatt. Het zal vervolgens worden gebruikt in het Europees Centrum voor Mariene Energie (EMEC) in Orkney, Schotland, voor een demonstratie van de aansluiting op het net.

  • “Die demonstratie zal zo’n twee jaar duren en gebeuren in Atlantische golfomstandigheden”, aldus professor Tony Lewis, technisch directeur van OceanEnergy.

In de derde fase moet ervoor worden gezorgd dat de installatie op de markt kan worden gebracht.

  • “We hebben als doel de efficiëntie, betrouwbaarheid, schaalbaarheid en duurzaamheid van de golfenergietechnologie te verbeteren en de LCOE [de levensduurkosten van een apparaat gedeeld door zijn energieproductie] van de technologie met meer dan 30 procent te verlagen”, aldus Myles Heward, projectmanager bij EMEC. “Dat zal helpen de risico’s van investeringen in golfslagenergie te beperken.”

Ja, maar: het potentieel van zee-energie wekt enthousiasme, maar vooralsnog blijft het rendement van golf- en getijdenprojecten zeer laag in vergelijking met andere hernieuwbare energiebronnen. Het Wedusea-project wil de levensvatbaarheid van die energiebron aantonen om het enthousiasme ervoor aan te wakkeren.

  • “Wij geloven dat dit de golfenergie-industrie zal transformeren, met resultaten die een directe impact zullen hebben op het beleid, de technische normen, de publieke perceptie en het vertrouwen van de investeerders. Golfenergie is ’s werelds meest waardevolle en persistente hernieuwbare hulpbron. Het potentieel ervan is echter nog niet volledig benut. Het project zal aantonen dat de golftechnologie zich op een kostenverlagend traject bevindt en zal daarom een springplank zijn naar bredere commerciële opschaling en verdere industrialisatie. Wij verwachten dat de natuurlijke energie van de wereldzeeën op een dag een groot deel van het elektriciteitsnet zal aandrijven,” verklaart professor Tony Lewis.

Vandaag: De groeiende belangstelling voor golfenergie blijkt uit de vermenigvuldiging van schaalprojecten, met name in Japan en de Verenigde Staten, maar ook uit de cijfers van Ocean Energy Europe (OEE):

  • In 2021 werd in Europa 2,2 MW getijdencapaciteit geïnstalleerd, tegenover slechts 256 kilowatt in 2020.
  • Volgens het OEE is er 658 kW aan golfenergie geïnstalleerd, wat een verdrievoudiging betekent.
  • Wereldwijd werd er in 2021 1,38 MW aan golfenergie in bedrijf genomen, terwijl er 3,12 MW aan getijdencapaciteit werd geïnstalleerd.

Ter vergelijking: Europa heeft vorig jaar 17,4 gigawatt aan windenergiecapaciteit geïnstalleerd.

(ns)

Meer
Lees meer...