Greenpeace keurt het Belgisch kernafvalplan af en stapt naar de Raad van State

Greenpeace keurt het Belgisch kernafvalplan af en stapt naar de Raad van State

Greenpeace dient een klacht in bij de Raad van State omdat het niet akkoord gaat met het Belgisch kernafvalplan en omdat de bevoegde overheidsdiensten het maar niet eens geraken hoe ze van hoogradioactief kernafval af willen geraken.

De Europese Unie kwam zes jaar geleden al met een richtlijn over de definitieve opslag van hoogradioactief kernafval. Alle lidstaten kregen de verplichting om daar een nationaal beheersplan voor op te stellen. Pas eind juni 2016 kwam er in België een akkoord over een kernafvalprogramma. Dat schrijft De Standaard. De publicatie in het Staatsblad, waar de nieuwe wetten van ons land in verschijnen, had nog eens een vertraging van bijna een jaar.

Maar volgens milieuorganisatie Greenpeace deugt dat kernafvalplan niet. “Het beperkt zich tot een stand van zaken tot en met 2014”, zegt energiedeskundige en activist Eloi Glorieux. “Het geeft ook nauwelijks zicht op het prijskaartje van het beheer van het kernafval en hoe de financiering gebeurt, nochtans een eis van de EU-richtlijn.”

Nog geen akkoord over opslag kernafval

Over de definitieve opslag van langlevend en hoogradioactief kernafval is nog altijd geen akkoord. Het bekendste onderdeel zijn de splijtstofstaven uit de kernreactoren van Doel en Tihange. Het grootste deel van de uitgewerkte maar nog altijd hoogradioactieve staven wordt al sinds half de jaren negentig gestockeerd op de sites van de twee Belgische kerncentrales.

Het Niras, de Belgische overheidsinstelling verantwoordelijk voor het beheer van het kernafval, stelt voor om dit hoogradioactief kernafval in de toekomst diep in de Belgische ondergrond te stockeren. Dat zou volgens hen moeten gebeuren in grond met een weinig verharde, maar voldoende dikke kleilaag. Enkel in gebieden in de omgeving van Boom en Ieper beantwoordt de bodem aan die criteria.

Tijd dringt

Niet iedereen gaat akkoord met het voorstel van het Niras. Het Fanc, de organisatie die toeziet op de nucleaire veiligheid in België, stelt dat er te weinig aandacht gegaan is naar het vergelijken van de verschillende geologische lagen in ons land. Ook wil het nucleaire veiligheidsagentschap een veiligheidsanalyse zien, waaruit blijkt dat weinig verharde klei voldoende garanties biedt om gedurende vele tienduizenden jaren het hoogradioactieve kernafval volledig af te zonderen van de buitenwereld.

Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) en minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) lieten vorig jaar weten dat ze maar gedeeltelijk akkoord gingen met het Niras. Ze stemmen in met de ondergrondse opslag, maar vragen net als het Fanc dat het Niras meer onderzoek doet over de geschiktheid van andere geologische lagen. In maart liet het Niras dan weer weten dat het daar niet voor te vinden is. Ondertussen tikt de klok. In het regeerakkoord staat dat er voor het einde van de regeringstermijn in 2019 een akkoord moet zijn over wat de beste manier is om het hoogradioactief kernafval op te slaan.

Gesponsorde artikelen