Groen: “Verbied het verklikken van verkeerscontroles”

Groen: “Verbied het verklikken van verkeerscontroles”

Twee doden per dag: da’s de tragische tol die onze Vlaamse wegen dagelijks eisen. Veel te veel, en dus heeft Groen een tienpuntenplan opgesteld om het verkeer veiliger te maken. Geen verklikkers meer en dertig per uur in zone dertig zijn maar twee van de maatregelen die de partij voorstelt. 

Ondanks alle inspanningen, BOB- en snelheidscontroles vallen er elke dag nog doden op de Belgische (snel)wegen. Zevenhonderd per jaar, da’s immens veel, maar chauffeurs worden ook steeds beter in het vermijden van controles. Snelheidscontroles “dienen niet om bestuurders op de plaats van de controle te doen vertragen of ervoor te zorgen dat ze een blokje omrijden wanneer ze een glas te veel op hebben, maar wel om slachtoffers te vermijden”, klinkt het bij Groen.

Geen controles meer aankondigen

Daarom willen ze bij de partij, als deel van een verkeerstienpuntenplan, de verklikking van die controles strafbaar maken. ’t Gaat niet alleen om toestellen en apps zoals Coyoté, maar ook controles aankondigen op het radionieuws zou niet meer mogen, als het van Groen afhangt.

Volgens Groen zal hun verkeersplan “voorrang geven aan de actieve en kwetsbare weggebruiker. Iedereen moet zich duurzaam, veilig en zelfstandig kunnen verplaatsen.” Want die weggebruikers zijn nog disproportioneel vaak het slachtoffer van verkeersongevallen.

Dertig in de bebouwde kom

Bij het plan hoort ook het verkeersvrij maken van het voetgangersgebied in de steden, maar ook een verlaging van de snelheid in de bebouwde kom: van vijftig naar dertig. Dat moet niet altijd zo zijn, gemeenten zouden ook een motivering kunnen indienen om toch vijftig te verantwoorden. Daarmee zou het aantal dodelijke slachtoffers significant moeten dalen.

Ook het rijbewijs met punten, zo’n vijfhonderd kilometer extra fietspad en een gedeeltelijke hervorming van de rij-opleiding staan op het programma. Met dat laatste mikt Groen vooral op de hogere rijvaardigheden: ecologisch bewustzijn, sociaal rijgedrag en risicoperceptie. Er zouden ook ‘terugkomdagen’ worden geïmplementeerd. Eén keer een rij-examen afleggen is volgens Groen namelijk niet genoeg.

Conflictvrije verkeerslichten

Nog een opvallend punt: Groen wil ook de verkeerslichten aanpakken. Momenteel moeten voetgangers oversteken op een moment dat het ook groen is voor afslaand verkeer. Dat moet anders, tegen 2020 wil Groen van alle verkeerslichten ‘conflictvrije’ oversteekplaatsen maken. Dat is in heel wat Europese landen al de norm.

“Momenteel leren schoolkinderen dat groen wil zeggen dat ze veilig kunnen oversteken, maar dat werkt ongevallen in de hand”, klinkt het bij Groen. De plannen klinken alvast ambitieus, of chauffeurs blij zullen zijn met een snelheidsbeperking, is nog maar de vraag.

Gesponsorde artikelen