Nieuw onderzoek wijst uit: investeringen in hernieuwbare energie moeten verviervoudigen tegen einde decennium

Volgens een onderzoek dat werd uitgevoerd door BloombergNEF (BNEF), het onderzoeksbureau van het Amerikaanse bedrijf Bloomberg, moet de hoeveelheid geld die wordt geïnvesteerd in hernieuwbare energie tegen 2030 verviervoudigen. Anders zal het onmogelijk zijn om de opwarming van de aarde onder 1,5 graden Celsius te houden.

Momenteel wordt voor elke dollar die in fossiele brandstoffen wordt geïnvesteerd, zo’n 90 dollarcent in hernieuwbare energiebronnen gestoken. Die verhouding moet in de komende jaren fors shiften, volgens de analyse. Tegen 2030 moet een ratio van vier tegen één worden bereikt. Die ratio heeft nog nooit de grens van 1:1 bereikt, meent BNEF.

De massale investering zou nodig zijn om ervoor te zorgen dat de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs worden bereikt. In 2015 werd daar overeengekomen dat de wereldwijde temperatuurstijging beperkt moet worden tot ruim onder de 2 en bij voorkeur zelfs tot 1,5 graden Celsius. Om dat te halen, moet tegen 2050 de wereldwijde netto-uitstoot van broeikasgassen tot nul worden gereduceerd. 

114,4 biljoen dollar

Volgens de analyse zal de onderneming alvast een van de moeilijkste uitdagingen worden waarmee de mensheid ooit zal worden geconfronteerd. BNEF zegt dat er tegen 2050 maar liefst 114,4 biljoen dollar moet worden geïnvesteerd in het wereldwijde energienetwerk om de doelstellingen te bereiken.

Die investeringen moeten overigens zo snel mogelijk gebeuren. BNEF noemt dit decennium zelfs “een cruciaal moment om investeringen in de energietransitie een nieuwe impuls te geven en te voorkomen dat emissiereducties worden uitgesteld”.

Europese energiecrisis

Hoewel de energietransitie in een stroomversnelling moet geraken, heeft de Europese energiecrisis duidelijk gemaakt dat er nog veel werk aan de winkel is. Het continent heeft sinds de oorlog in Oekraïne begon, immers te kampen met een tekort aan aardgas. Daardoor zijn de energieprijzen naar ongeziene hoogtes gestegen.

Europa ziet zich daardoor genoodzaakt om aardgas van andere landen dan Rusland te importeren. Daarvoor zal de EU een aantal drijvende gasterminals bouwen, maar volgens klimaatexperts zal dat er enkel toe leiden dat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen langer zal aanhouden.

Bovendien grijpen sommige landen, zoals Duitsland, zelfs tijdelijk terug naar steenkolencentrales om elektriciteit te produceren. Door de hoge energieprijzen is het in sommige landen, waaronder ook België, nu zelfs duurder om met een elektrische wagen rond te rijden dan met een benzinewagen, nog een klap voor de klimaatambities van Europa. 

(kg)

Meer
Lees meer...