‘‘Het kan verkeren” zei Bredero: Europa verloor de vaccinatiesprint maar won de marathon

Aan de start van de pandemie was de Europese Unie het kneusje van de wereld. Vandaag is Europa echter een toonvoorbeeld geworden van hoe je het virus onder controle houdt en toch de grenzen terug kan openbreken. De consensuspolitiek die de Europese Unie zo kenmerkt, blijkt dan toch een geschikt model te zijn op de lange termijn. En dat kunnen we alleen maar toejuichen.

Flashback scène 1: onvoorbereid in verspreide slagorde

Maart 2020. De hele wereld, maar zeker Europa was onvoorbereid. We herinneren ons allemaal het omzeggens ineenstorten van de Italiaanse gezondheidszorg aan de gevolgen van een virus waar de wetenschappers machteloos tegenover stonden. Nationale regeringen vaardigden aan een toptempo maatregelen uit die soms contradictorisch waren.

Terwijl de meeste Europese landen met vallen en opstaan een strategie op poten zetten om het virus te verslaan, liet de EU zich een tweede keer vangen. 

Flashback scène 2: trage coördinatie in verenigde slagorde

December 2020. De vaccins waren veel sneller klaar dan verwacht. Een aantal Angelsaksische landen, waaronder het VK en de VS, lieten hun tanden zien en namen een echte vaccinatievoorsprong. Nu beslisten de regeringen zich niet meer uit verband te laten spelen en mocht de Europese Commissie eerste viool spelen. Alleen liep de bestelprocedure niet van een leien dakje. Commentatoren verweten de Europese Unie logheid. Enkele regeringen, zoals die van Macron, strooiden dan nog twijfel rond de effectiviteit van de vaccins. Het mag nogmaals gezegd worden dat onze regering daar niet aan heeft meegedaan. Wat ook resulteerde in het feit dat België binnen de EU de beste leerling van de klas is geworden.

Vandaag: de Europese Unie primus met onderscheiding

De Europese Unie kreeg finaal de leveringen van vaccins onder controle. De trage opstart en de zware kritiek zorgden er wel voor dat beleidsmakers over de hele Europese Unie zeer doordacht te werk gingen. Vandaag draait de hele campagne op volle stoom. Het is zelfs zo dat de Europese Unie het VK en de VS heeft voorbijgestoken in het aantal burgers die volledig gevaccineerd zijn. 

Niemand in de wereld slaagt er bovendien in om zoveel jongeren te vaccineren als Europa. Dat dankzij creatieve doorgedreven marketingcampagnes en nieuwe distributiestrategieën. In Brussel wordt nu het grote vaccinatiecentrum aan de Heizel gesloten om echt naar de wijken te trekken en daar de campagne voort te zetten.

Het is dan ook het bewijs dat samenwerken met een grote groep democratische landen toch een duurzaam model is dat onze mensenrechten respecteert en tot resultaten kan komen. En daar kunnen we als burger enkel dankbaar voor zijn.

Azië: van ‘hero to zero’

Terwijl we vorig jaar nog vol lof waren over de de Aziaten, blijkt het vandaag allemaal minder rooskleurig te zijn. Aziaten – een grove veralgemening voorkomende vanuit ons etnocentrisme, want elk land ginds verschilt evenzeer als hier in Europa – bewezen in onze perceptie dat gehoorzaamheid en burgerplicht hielpen in het verslaan van het virus. Ook de dictaten van een sterke overheid zoals in Vietnam en China vormden het bewijs dat ons democratisch model zijn beste tijd had gehad. 

Vandaag weten heel wat Aziatische landen echter van geen hout pijlen te maken. Zuid-Korea heeft nog maar 13 porcent van haar bevolking volledig gevaccineerd, Taiwan 1 procent en Vietnam een magere 0.4 procent. Tijdens de Olympische Spelen zagen we ook dat onze perceptie over de rigide Japanse discipline niet noodzakelijk overeenstemt met de realiteit. 

Australië en Nieuw-Zeeland: de nieuwe heremieten 

De echte sterren vorig jaar waren echter onze antipoden, die dankzij hun ligging, er niets beter op vonden om hun grenzen te vergrendelen. Tot op vandaag is het bijna onmogelijk om deze landen binnen te komen. Jacinda Ardern, de eerste minister van Nieuw-Zeeland, heeft recentelijk beslist om tot midden 2022 het land dicht te houden.

Zelfs voor de regisseurs van de serie van ‘Lord of The Rings’, die een nieuwe megaproductie wensten op te nemen in het land van The Hobbit, is het goed geweest. De hele productie verhuist naar het Verenigd Koninkrijk. Dan zijn er de Australiërs. Die ondergaan ondertussen de ene lockdown na de andere, want ook hier zijn de vaccinatiecampagnes tergend traag.

De Verenigde Staten: nog niet thuis

De Amerikanen tenslotte hebben zeker geen tekort aan vaccinatiecentra en aan vaccins. Alleen moet de regering Biden vechten tegen een grote groep die niet wenst gevaccineerd te worden. Vooral het gevolg van desinformatiecampagnes die welig tieren op het internet. Dat maakt dat de situatie dag na dag verslechtert in de VS omdat de Deltavariant er steeds meer besmettingen oplevert.

Het is het zoveelste voorbeeld van de wijze spreuk van Charles De Gaulle die na een verloren gevecht tegen de Nazis in 1940 uitriep:’ La France a perdu une bataille, mais la France n’a pas perdu la guerre’. De Europese Unie mag misschien de eerste slag hebben verloren, ze hebben de oorlog alvast gewonnen.


De auteur Xavier Verellen is zaakvoerder van QelviQ, een Internet of Things bedrijf (www.qelviq.com)

Meer
Lees meer...