Hoe Louis Tobback z’n sp.a-voorzitter John Crombez met een lastig probleem opzadelt

Hoe Louis Tobback z’n sp.a-voorzitter John Crombez met een lastig probleem opzadelt

Louis Tobback (sp.a) combineert een federaal pensioen van 6.200 euro met z’n wedde als Leuvens burgemeester. Helemaal volgens de regels. Maar vervelend voor John Crombez (sp.a), want die had daarover Geert Bourgeois (N-VA) zwaar aangepakt. Overleg over de partijgrenzen heen om die ‘dubbele’ inkomsten af te schaffen, zoals Crombez wil, ligt niet evident.

Dagenlang bleef N-VA-parlementslid en lokale uitdager Lorin Parys de sp.a bestoken. “Hoe zat dat nu met dat pensioen van Louis Tobback (sp.a) ?” Op Twitter richtte Parys zich telkens tot sp.a-voorzitter John Crombez. Ook Facebook werd ingezet door Parys, die bleef doorduwen.

Aanleiding was een rel over het pensioen van Geert Bourgeois (N-VA). De Vlaamse minister-president heeft uiteraard een stevige vergoeding voor z’n huidige functie. Maar voor z’n lokaal mandaat in Izegem had hij ondertussen ook recht op een pensioen als voormalig schepen. En dat vroeg de 68-jarige Bourgeois aan en kreeg hij: 919 euro per maand.

Dat vond Crombez echt een schande en verklaarde hij ook met zoveel woorden. Want wie al 10.000 euro verdient, moet die dan nog eens een pensioen van 1.000 euro vragen? Een stevige aanval op een boegbeeld van de N-VA, dat viel niet in goede aarde bij de Vlaams-nationalisten.

In Leuven is Parys de uitdager voor N-VA van huidige burgemeester Tobback. En die eerste rook meteen bloed: had Tobback sr. dan ook geen dergelijke regeling. Crombez krijgt zo een vervelend probleem terug op z’n bord: want Tobback krijgt een heel stevig federaal pensioen van liefst 6.200 euro. En hij krijgt nog z’n loon als burgemeester van Leuven. Dat is zo’n 120.000 euro bruto per jaar. En hij heeft nog een aantal betalende mandaten zoals ondervoorzitter bij Eandis en bij Intermixt.

Louis Tobback slaat terug: “Een compleet belachelijke discussie”

En Louis Tobback is duidelijk niet van plan om enige afstand te doen van die inkomsten. “Ik heb zelf dertig jaar bijgedragen aan de pensioenkassen van het parlement. Een paar jaar geleden lieten ze mij weten dat ik recht had op mijn volledige pensioen. Mijn pensioen voor mijn jaren in het onderwijs en als schepen heb ik trouwens nooit opgevraagd. Dus nee, ik voel mij hier niet schuldig over”, zo verklaart hij in het Nieuwsblad.

Tobback treedt dus op geen enkele manier z’n voorzitter bij. “Dit is een compleet belachelijke discussie”, zegt de Leuvense burgemeester in een sneer naar Crombez. Verwonderlijk is de vijandschap niet: de huidige voorzitter vocht een hevige strijd uit met z’n voorganger Bruno Tobback, de zoon van Louis, om het leiderschap van de sp.a. De wonden zijn nog niet geheeld, en vader Tobback is niet van plan om de huidige sp.a-voorzitter ook maar één centimeter tegemoet te komen. En zo wordt een poging van Crombez om een politiek van ‘propere handen’ af te dwingen ook een intern probleem.

N-VA-streekgenoot Theo Francken pakte Crombez aan op Twitter: “De splinter en de balk”, zo tweette hij. Crombez repliceerde met z’n voorstel om het systeem algemeen aan te pakken, en een loonplafond in te voeren. De sp.a-voorzitter heeft al verschillende keren de collega-partijvoorzitters gevraagd hierover samen te zitten. Maar veel vaart lijkt er niet te zitten in die discussie.

Gesponsorde artikelen