Hoogste dosis microplastics ter wereld in rivier in Noord-Engeland en dat heeft grote gevolgen

Hoogste dosis microplastics ter wereld in rivier in Noord-Engeland en dat heeft grote gevolgen

Nergens in de wereld kunnen in de waterlopen grotere volumes microplastics worden aangetroffen dan in de Tame, een rivier in de buurt van Manchester. Dat blijkt uit een studie van onderzoekers aan de University of Manchester.

In verscheidene waterwegen in het noordwesten van Engeland zijn extreem hoge concentraties microplastics te vinden. De hoeveelheden overstijgen zelfs die van grote verstedelijkte gebieden zoals Hong Kong of Zuid-Korea. Microplastics uit rivieren en stromen zijn een belangrijke bron van vervuiling van oceanen en onderzoekers sturen dan ook aan op strengere wetgevingen.

Bijzonder toxisch

De Britse wetenschappers wijzen erop dat microplastic bijzonder toxisch is en dat de microvezels het maritieme leven en de ecosystemen bijzonder bedreigen. In de Tames werd een bodemonderzoek uitgevoerd en daaruit bleek dat er per vierkante meter 517.000 plastic deeltjes aangetroffen konden worden. Na overstromingen bouwt die contaminatie af aangezien het wegtrekkende water zo’n 79 procent van de microplastics meesleuren naar de oceaan.

Aanvoerkanalen voor oceanen

Rivieren vormen vaak de cruciale aanvoerkanalen en als men dus succesvolle acties tegen de contaminatie van de oceanen met microplastics wil opzetten, dan zal men ook moeten proberen te verhinderen dat deze vervuiling in de rivieren terecht kan komen. Uiteraard moet ook het gebruik van plastic bestreden worden en moet er gestreefd worden naar een verbetering van het afvalwaterbeheer.

“Waar mens komt, zal je plastic vinden”

Vooral plastic zakken uit huishoudens vormen een belangrijke bron van contaminatie want zij worden in de natuur slechts heel langzaam afgebroken. Vismateriaal blijkt ook een groot probleem.

Werkelijk overal in de waterhuishouding worden microplastics aangetroffen. Zelfs in de bronnen op de top van heuvels wordt er plastic gevonden. Volgens professor Woodward zal men overal waar de mens zich ophoudt, ook plastic vinden.

6,4 miljoen ton microplastic

Zo’n 6,4 miljoen ton microplastic wordt er jaarlijks in de oceanen gedeponeerd. Ongeveer 90 procent daarvan is afkomstig van het vasteland en de resterende 10 procent zou het gevolg zijn van bijvoorbeeld scheepvaart of oliewinning.

Gesponsorde artikelen