Ierland dreigt opnieuw groot deel van zijn jongeren te zien vertrekken

In Ierland koesteren veel jongeren opnieuw de wens om naar het buitenland te emigreren. Ze voelen dat de oplopende kosten voor het levensonderhoud hun toekomst in eigen land bedreigt. Dat zegt een onderzoek van de National Youth Council of Ireland (NYCI). Op deze manier wordt Ierland opnieuw met het gevaar van een massale emigratie, zoals in het verleden al herhaaldelijk is gebeurd, geconfronteerd.

“Jonge Ieren hebben het vertrouwen in hun eigen land verloren”, merkt de Ierse jeugdraad op. “Ze vrezen dat ze in eigen land niet meer in staat zullen zijn hun aspiraties in te vullen. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar overweegt dan ook 70 procent van de Ieren om te emigreren. De Ierse jongeren gaan ervan uit in het buitenland een betere levenskwaliteit te kunnen terugvinden.”

Angst

Uit het onderzoek blijkt dat 80 procent van de Ierse jongeren bang is voor de toekomst, terwijl 50 procent door de stijgende kosten van het levensonderhoud in een slechtere mentale gezondheid zou verkeren.

Meer dan 40 procent zegt op verder momenteel minder gelukkig te zijn dan zes jaar geleden, terwijl bijna 50 procent benadrukte moeite te hebben om elke maand financieel rond te komen. Verder geeft ruim 25 procent aan de voorbije zes maanden met een verslechterende huisvesting te zijn geconfronteerd.

De National Youth Council of Ireland, die meer dan vijftig Ierse jongerenorganisaties vertegenwoordigt, zegt door de bevindingen van het onderzoek bijzonder bezorgd te zijn.

“De studie toont dat de crisis in de kosten van het levensonderhoud voor vele Ierse jongeren ernstige gevolgen heeft”, stipt Paul Gordon, beleidsdirecteur bij de Ierse jeugdraad, aan in een commentaar op de bevindingen van het onderzoek. “De overheid moet dan ook actie ondernemen om te voorkomen dat Ierse jongeren massaal naar het buitenland zouden verhuizen.”

“Vele jonge mensen hebben echt angst voor hun toekomst in Ierland”, benadrukt Gordon. “Velen zeggen moeite te hebben om in Ierland een degelijk leven te kunnen opbouwen. De dreigende problemen rond de levenskwaliteit zetten hen ertoe aan een toekomst buiten Ierland te overwegen. De Ierse overheid moet optreden om ervoor te zorgen dat jongeren in deze crisis niet over het hoofd worden gezien.”

Inspanningen overheid

“De kosten van levensonderhoud hebben gevolgen voor de hele samenleving, maar beïnvloeden jongeren op een bijzondere manier”, waarschuwt Gordon. “Jongeren melden vaker psychische moeilijkheden en problemen met huisvesting. Bovendien besteedt deze groep een groter deel van zijn inkomen aan onderwijs en openbaar vervoer.”

“Helaas is een overweldigende meerderheid van de jongeren van mening dat ze elders een betere levenskwaliteit zullen vinden. We zijn dan ook bezorgd, tenzij op deze bekommernissen een antwoord wordt geformuleerd, dat velen ervoor zullen kiezen naar het buitenland te vertrekken.”

Onder meer vraagt de Ierse jeugdraad dat de regering de inschrijvingsgelden voor het hoger onderwijs zou verlagen. Tevens wordt gevraagd om het nationale minimumloon voor jongeren onder de leeftijdsgrens van twintig jaar te verhogen en gelijk te schakelen met de tarieven die voor oudere leeftijdsgroepen worden gehanteerd.

“Ook moeten jongeren onder de leeftijdsgrens van vijfentwintig jaar eenzelfde werkloosheidsvergoeding krijgen als oudere leeftijdscategorieën”, luidt het nog. “Tevens moeten jongeren bij het gebruik van het openbaar vervoer op kortingen kunnen rekenen.”

Tenslotte vraagt de Ierse jeugdraad dat de overheid ook de investeringen in lokaal jeugdwerk zou opvoeren.

(as)

Meer
Lees meer...