Investeringen in marineschepen lopen op tot meer dan 500 miljard dollar

Over tien jaar zal de wereldwijde markt voor marineschepen een waarde van 519,8 miljard dollar bereiken. Over die periode zullen de investeringen jaarlijks gemiddeld met 3,23 procent toenemen, vooral gedreven door initiatieven om de wereldwijde marine te moderniseren. Dat blijkt uit een rapport van marktonderzoeker GlobalData.

“Om hun territoria op zee tegen illegale activiteiten te beschermen, hebben naties over de hele wereld hun militaire kapitaaluitgaven aan marineschepen gestaag verhoogd”, stippen de onderzoekers aan. “Die trend zal zich ook de volgende jaren verder doorzetten. Daarbij kunnen een aantal specifieke ontwikkelingen worden verwacht.”

Binnenlandse werven

“Onder meer zal een grotere interesse voor de modulariteit van de marineschepen naar voor komen. Die benadering moet de kosten tijdens de levenscyclus van de schepen verlagen. Daarnaast zullen vele regering ervoor opteren hun marineschepen op binnenlandse werven te bouwen.”

“Heel wat naties kiezen ervoor om hun marineschepen op binnenlandse werven te laten bouwen en onderhouden”, voert Chandan Kumar Nayak, analist defensie bij GlobalData, aan. “Daarmee hopen ze hun afhankelijkheid van een import uit het buitenland te kunnen verminderen.”

“Schepen die op binnenlandse werven worden gebouwd, kunnen immers worden aangepast, onderhouden, hersteld en gereviseerd zonder voor de levering van reserveonderdelen en andere accessoires van een buitenlandse leverancier afhankelijk te zijn.”

“Er zal de volgende jaren vooral in fregatten worden geïnvesteerd”, merkt Nayak nog op. “Dit soort schepen kan immers een brede waaier van activiteiten – zoals een verdediging tegen ballistische raketten of de strijd tegen duikboten – mogelijk maken.”

Hoogwaardige programma’s

Marines over de hele wereld werken volgens de onderzoekers aan de ontwikkeling van hoogwaardige programma’s. “Daarmee willen de regeringen hun positie in geschillen over maritieme grenzen versterken”, luidt het.

“Dat wordt nog aangewakkerd door de noodzaak om offshore bronnen – zoals de ontginning van reserves olie en gas en vruchtbare visserijzones – te beschermen. Die doelstellingen zullen voor vele naties naar verwachting de belangrijkste drijfveren zijn voor het versterken van hun maritieme capaciteiten.”

“Daarnaast richten marines zich ook op het ontwerp en de bouw van marineschepen die hun oorspronkelijke rol kunnen aanpassen door modulaire pakketten uit te wisselen”, verduidelijkt Nayak nog. “Deze aanpak heeft de marines in staat gesteld om de kosten voor de aanschaf, het onderhoud en de operationele activiteiten tijdens de levenscyclus van de schepen aanzienlijk te verminderen.”

“De integratie van geavanceerde digitale technologieën zoals snelle processoren, systemen voor gevechtsbeheer en datalinks hebben, samen met een grotere automatisering, geleid tot aanzienlijke verbeteringen in de combattieve prestaties van de marineschepen”, besluit Nayak.

Meer
Lees meer...