It’s money time: regering Michel moet op zoek naar véél geld, want tekort loopt op tot ruim 1 miljard

It’s money time: regering Michel moet op zoek naar véél geld, want tekort loopt op tot ruim 1 miljard

De discussie over het brugpensioen is zo goed als afgelopen, en daar komt de nieuwe grote uitdaging al voor de federale regering: de begroting. De eerste signalen zijn, traditioneel, negatief. Zo zou vooral op de sociale zekerheid de financiële tegenvaller zeer groot kunnen zijn: tot 1,3 miljard. Daarnaast hebben vooral de N-VA-ministers extra verlanglijstjes, ze willen tot 400 miljoen meer uitgeven. CD&V en MR elk 200 miljoen. Dat wordt bikkelen. 

Voor alle duidelijkheid: de discussie die er nu aankomt over geld is er gewoon elk jaar. En elk jaar is het vooraf puffen, zuchten en kreunen, spreekt men van een “heel groot gat in de begroting”, en fietst men het daarna wel dicht.

Alleen, deze keer belooft het een heftig politiek spelletje te worden. Meer dan ooit zal het een test zijn voor de belofte van deze ploeg om de totale belastingdruk niet te laten toenemen, en de overheid af te slanken. En dan loopt er ook nog een andere discussie die moet uitgeklaard worden: een tax shift. Die is bedoeld om de lasten op arbeid te verlagen en dus elders meer belastingdruk te leggen. Dat kan via (inkomsten uit) vermogen, maar evengoed op milieuvervuiling of op consumptie (btw en accijnzen). Alleen, het gaat opnieuw niet over een verhoging van belastingen, maar een herverdeling.

Verlanglijstjes van N-VA leiden tot ergernis

In dat politieke spel kwam gisteren het nieuws dat het waarschijnlijk pas begin april wordt, voor de discussie écht losbarst. Maar nu al lekken de eerste bedragen. Geen toeval, want meteen in alle kranten tegelijk. Een bedroefde techniek om iedereen even met de voetjes op de grond te zetten. Want verschillende ministers, vooral N-VA’ers hopen net op méér middelen. Defensie kampt met gruwelijke besparingen en de strijd tegen terrorisme maakt dat ook Binnenlandse Zaken het niet meteen breed heeft. Veiligheid is voorlopig hét thema waarop de Vlaams-nationalisten zich kunnen profileren, maar ze willen dus zo’n 400 miljoen extra.

Dat lijdt tot schampere commentaar van de coalitiepartners. Die wijzen erop dat de N-VA net de partij is die wilde besparen. Open Vld vraagt nauwelijks meer geld, CD&V (justitie) en MR willen elk op hun departementen 200 miljoen meer. Als volgende week het Monitoringcomité komt met de definitieve cijfers, wordt dat dus nog heftig. 

epa

Sociale zekerheid: een krater van meer dan 1 miljard

Nu al ziet het er vooral slecht uit voor de sociale zekerheid. Daar zo het tekort tot 1,5 miljard oplopen, maar er is wel nog een reserve van 171 miljoen euro. Die tegenvallers zijn een effect van de besparingen van de overheid: door loonbevriezingen en minder ambtenaren zijn de RSZ-bijdrages via het loon ook minder hoog. Men ging al uit van een put van 500 miljoen. Maar daar zit men dus al 800 miljoen over, door die sociale zekerheid. In de andere departementen zouden er nog voor 500 miljoen tegenvallers zijn, samen ruim een miljard meer dan wat men had gedacht. Het is niet ondenkbaar dat er net in de sociale uitgaven nog wat gesnoeid wordt. Ten opzicht van de regering Di Rupo is Michel I eigenlijk op een pak punten opnieuw guller geweest in de sociale zekerheid.

Maar dat is vooruit lopen op de discussie. Want eigenlijk weten we daarmee nog niet veel: de fiscale inkomsten zijn nog niet bekend. En er zijn posten, zoals de fiscale fraude, waar de regering de inkomsten heel lang had ingezet, maar waar best meer te halen valt. Iedereen maakt zich op voor een aantal intensieve weken, dat maakt het massale lek van de cijfers wel duidelijk.

epa

Gesponsorde artikelen