Japan keurt plan goed om afvalwater Fukushima in oceaan te lozen

De Japanse nucleaire toezichthouder heeft woensdag zijn goedkeuring verleend aan de plannen van de kerncentrale van Fukushima om volgend jaar behandeld radioactief afvalwater in zee te lozen. Daarbij verklaarde het dat de toegepaste methodes van de lozing veilig zijn en de risico’s voor het milieu minimaal. Het zou gaan om 1,4 miljoen liter afvalwater.

Het plan leidt echter bij de Japanse gemeenschap en omliggende landen tot bezorgdheid over de mogelijke gevaren voor de gezondheid. Hoewel de risico’s volgens de Japanse regelgever minimaal zouden zijn, zit er nog steeds veel tritium in het water. Dat is een bijproduct van de productie van kernenergie en is bij hoge concentraties mogelijk kankerverwekkend. Ook kan het water een bedreiging vormen voor de gezondheid van het aquatische ecosysteem.

Volgens critici zijn er nog heel wat onduidelijkheden die het moeilijk maken om de volledige impact van de lozing in te schatten. Volgens het AP zijn er nog vragen over de gezondheidseffecten van blootstelling aan lage doses tritium op de lange termijn, vooral wat het zeeleven betreft.

De Japanse minister van Industrie, Koichi Hagiuda, zegt dat het water geen negatieve gevolgen zou hebben voor de volksgezondheid. Het besmette water zal namelijk eerst gefilterd worden om de isotopen te verwijderen, waardoor alleen het tritium in het water overblijft. Vervolgens zal het water verder verdunt worden, waardoor het tritiumgehalte ver onder de voorgeschreven grenswaarde blijft.

De laag-energetische elektronen (bètastralen) van tritium dringen niet door de menselijke huid heen. Het is alleen gevaarlijk in grote hoeveelheden. Wetenschappelijk tijdschrift eos zocht vorig jaar uit hoe gevaarlijk het koelwater van de centrale is. Het bleek dat zelfs in het meest pessimistische scenario er geen gevaar is voor de Japanners.

“Buitengewoon onverantwoordelijk”

Buurlanden China en Zuid-Korea uitten vorig jaar al hun ongenoegen over de Japanse plannen, die destijds werden aangekondigd. China noemde het plan “buitengewoon onverantwoordelijk” en verweet Japan ervan dat het besluit genomen is “zonder rekening te houden met buitenlandse twijfels en bezwaren”. “Deze aanpak is uiterst onverantwoordelijk en zal ernstige schade toebrengen aan de internationale volksgezondheid”, aldus het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Zuid-Korea riep op zijn beurt de Japanse ambassadeur, Koichi Aiboshi, op het matje.

Vorig jaar kondigde de Japanse premier Yoshihide Suga plannen aan om het afvalwater dat bij de kernramp van Fukushima werd gebruikt, te lozen in de oceaan. In 2011 verwoestte een zware aardbeving, gevolgd door een tsunami, de koelsystemen van de kerncentrale van Fukushima. Hierdoor smolten drie reactoren en kwamen grote hoeveelheden straling vrij. Het water dat gebruikt werd om de drie beschadigde reactoren te koelen is sindsdien weggelekt, maar werd opgevangen in speciale tanks. Deze raken echter stilaan vol, waardoor er nu plannen zijn om het water te lozen.

(ns)

Meer
Lees meer...