Waarom blijven Japanse senioren actief na hun pensioen?

Volgens The Japan Times blijven senioren werken tot na hun pensioen. Maar liefst een op de drie Japanners van 70 tot 74 jaar blijft aan de slag.

Waarom is dit belangrijk?

De Japanse economie is de op twee na grootste van de wereld, maar ook de snelst vergrijzende van de ontwikkelde economieën. Het land worstelt om zijn positie te kunnen behouden terwijl de bevolking krimpt en rekent op een hogere werkzaamheidsgraad bij senioren.

In het nieuws: De toenemende levensverwachting in Japan brengt enkele uitdagingen met zich mee. Volgens een studie van de universiteit van Chuo in Tokio zal het land tegen 2030 ruim 6,44 miljoen arbeidskrachten te weinig hebben. Een hogere arbeidsparticipatie bij senioren moet er mee voor zorgen dat de Japanse economie en het socialezekerheidsstelsel staande blijven.

  • In 2020 keurde de Japanse regering al een reeks wetsvoorstellen goed zodat bedrijven hun werknemers tot hun 70ste kunnen laten werken.
  • Van de ongeveer 125 miljoen Japanners is 29,1 procent ouder dan 65 jaar. 40 procent van deze leeftijdsgroep geeft aan graag langer te willen werken.
  • De Japanse regering lanceert ook andere plannen. Zo krijgen bedrijven financiële tegemoetkomingen wanneer ze gepensioneerden opnieuw inschakelen.
  • Ook zouden de sociale lasten voor werknemers tussen de 60 en 64 jaar verlaagd worden.

Senioren zelf vragende partij

Zoom in: Niet alleen de overheid wil dat men langer blijft werken, maar ook de senioren zelf zijn volgens The Japan Times vragende partij. Langer leven leidt namelijk tot een nood aan meer inkomsten.

  • Senioren die graag hun zelfde levensstijl behouden komen niet rond met hun pensioen en blijven dus liever werken. Zo blijven ze ook sociaal actief en dit zou goed zijn voor de gezondheid.
  • De meeste senioren werkten bijna hun gehele carrière in dezelfde functie en bouwden zo weinig vaardigheden op om een andere job uit te voeren, wat hen een enorm nadeel geeft op de arbeidsmarkt. Zij nemen dus na hun pensioen vaak laagbetaalde jobs aan zoals veiligheidsagent, schoonmaker en conciërge.
  • De Japanse regering zet daarom in op een beleid waarbij pensioengerechtigde werknemers in hetzelfde bedrijf kunnen blijven werken in plaats van ergens anders werk te moeten zoeken.

Meeste 65-plussers nog actief

De cijfers: Het aantal 65-plussers dat actief blijft op de arbeidsmarkt stijgt al 18 jaar lang.

  • Drie op de vier personen ouder dan 65 jaar werken nog. Momenteel bedraagt dit 13,5 procent van de werkende populatie.
  • Daarvan werkt een op de drie personen van de leeftijd 70 tot 74. Van de 75-plussers is zelfs 10 procent nog aan het werk.
  • Ook bij de groep 55-59 was 91,3 procent van de mannen en 72,8 procent van de vrouwen nog aan de slag. Van de leeftijdscategorie 60-64 was dit bij de mannen nog steeds 82,6 procent en bij de vrouwen 59,7 procent. Dit staat in schril contrast met de Belgische werkzaamheidsgraad bij de leeftijden 55-64 die volgens Statbel in totaal 56,4 procent bedroeg.

(kg/ddw)

Meer
Lees meer...