Jef Van Damme (sp.a): “Dagelijks geconfronteerd met onrecht en als politicus is het mijn taak om daar iets aan te doen”

Jef Van Damme (sp.a): “Dagelijks geconfronteerd met onrecht en als politicus is het mijn taak om daar iets aan te doen”

“Een familie van vier met twee kinderen die op 25 m² wonen, de luchtvervuiling die ons als een onzichtbare doder omhult, mensen die ondanks alle inspanningen geen school of werk vinden, … Ik word dagelijks met zulke onrechtvaardigheden geconfronteerd”, zegt Brussels parlementslid Jef Van Damme (sp.a). “Mijn rol als volksvertegenwoordiger geeft mij de mogelijkheid om daar op zowel individueel als op grote schaal iets aan te doen.”

Wat worden de grootste uitdagingen van de volgende generatie die het beleid zal uitstippelen?

“De hele wereld, inclusief België, verstedelijkt aan een sneltreinvaart. Door de concentratie van veel mensen op een kleine oppervlakte stellen maatschappelijke problemen zich in de stad veel sneller en heviger dan daarbuiten. Liefst vandaag al moeten we zoeken naar oplossingen over hoe we met z’n allen op een solidaire en aangename manier in een gezonde omgeving kunnen samenleven.”

“De leefbaarheid van de stad is daarbij essentieel. Veel mensen trekken weg uit de stad omdat ze die te vuil, te onveilig, te arm of te duur vinden. Tegelijkertijd versterken ze daarmee ongewild mee het probleem: de stad verarmt, (auto)pendelaars zorgen voor vervuiling en overlast, en de woningkwaliteit is slecht door een gebrek aan investeringen.”

“Ook samenleven is vaker een grotere uitdaging in de stad. Dat komt omdat we met velen op een kleine oppervlakte samenleven en door de veelheid aan verschillende culturen en sociale situaties. Discriminatie, verbale agressie tegenover vrouwen, overlast door verschillende gewoonten en verwachtingen manifesteren zich veel sneller en heviger in de stad.”

“Tenslotte zorgt een socio-economische contradictie voor spanningen die zich veel duidelijker manifesteren in steden. 85 procent van het BNP wordt in en rond de stad geproduceerd en het overgrote deel van de arbeidsplaatsen ligt daar. Tegelijkertijd zijn armoede, werkloosheid en vereenzaming nergens zo groot.”

“Oplossingen voor die problemen in de stad zorgen ervoor dat we alle maatschappelijke problemen op termijn beter kunnen aanpakken. Of het nu gaat om de klimaatverandering, de groeiende ongelijkheid in de wereld of de effecten van globalisering.”

Is er binnen je partij een verschil in ideeën tussen de jongste generatie en de oudere generaties? Op welke domeinen? Dus: waar deel je de analyse van uw oudere partijgenoten, waar wijkt ze er van af?

“De verschillen in ideeën lopen in onze partij niet zozeer langs generatielijnen, maar eerder langs het verschil tussen opvattingen van stadbewoners en niet-stadbewoners. Dat is niet alleen in partijen zo, veel mensen die niet in een stad wonen vinden de stad groot en onoverzichtelijk. Men is er bang voor, vindt het er vuil, denkt dat het onveilig is, alles gaat er snel, er is geen rust, enzovoort.”

“Het probleem is, dat als mensen iets lelijk of onaangenaam vinden, ze er meestal niet graag naar kijken. Net doordat er weinig affiniteit is met de stad en men er dikwijls niet goed naar kijkt, is de bereidheid niet altijd groot om cruciale problemen op te lossen en om scherp te kijken naar wat oorzaak en wat gevolg is.”

“Ik zie het als mijn taak om mensen zowel binnen als buiten sp.a te overtuigen dat het noodzakelijk is om heel goed naar steden te kijken en om samen naar oplossingen te zoeken. Het is immers niet meer mogelijk om onze rug naar de stad te keren omdat we allemaal in meer of mindere mate met steden verbonden zijn.”

Wat drijft je in de politiek?

“De kracht om dingen te veranderen. Elke dag word ik geconfronteerd met verschillende vormen van onrecht: een familie van vier met twee kinderen die op 25 m² wonen, de luchtvervuiling die ons als een onzichtbare doder omhult, mensen die ondanks alle inspanningen geen school of werk vinden,… Mijn rol als volksvertegenwoordiger geeft mij de mogelijkheid om daar op zowel individueel als op grote schaal iets aan te doen.”

“Als volksvertegenwoordiger kan je een brug zijn tussen bewoners, ondernemers, wetenschappers, politici, kunstenaars, ouders, kinderen, senioren, ambtenaren, werklozen, werknemers en ga zo maar door. Als politicus heb je de mogelijkheid om heel veel mensen samen te brengen, ze te motiveren, ervan te leren en ze bij te staan.”

“Het is fantastisch om de weg te kennen naar alle mogelijke instanties en organisaties en om te weten wie je moet bellen om concrete problemen aan aan te pakken. Ik vind het heel stimulerend te weten dat ik hierdoor voor veel mensen een verschil kan maken.”

Wie zijn die generatiegenoten waarmee je dezelfde drijfveren deelt?

“Ik heb regelmatig contact met (jonge) politici uit verschillende partijen. Niet alleen van Nederlandstalige partijen maar ook langs Franstalige kant. Vaak zijn die gesprekken heel verfrissend en blijken er meer raakpunten te zijn dan verwacht. Ik ben dan ook optimistisch over de mogelijkheden om over de partijgrenzen heen in de toekomst een brede consensus te vinden om de problemen van onze maatschappij aan te pakken.”

Gesponsorde artikelen