Joris Vandenbroucke (sp.a): “Ratrace naar meer materiële welvaart betalen we cash in verlies aan welzijn”

Joris Vandenbroucke (sp.a): “Ratrace naar meer materiële welvaart betalen we cash in verlies aan welzijn”

“De grootste uitdagingen van de volgende generatie is het realiseren van vooruitgang, voor iedereen, zonder dat we hiermee de volgende generaties opzadelen met een erfenis van klimaatopwarming, milieuschade en gezondheidsproblemen”, zegt Vlaams sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke (sp.a), één van de Leiders voor Morgen. “We hebben meer tijd nodig voor zelfontplooiing, voor gezin, familie, buurt en sociaal netwerk, ook dat is vooruitgang en we hebben daar meer dan ooit nood aan.”

Wat is jouw ambitie?

“Laat ons hier geen doekjes om winden, als politicus wil ik graag wegen op het beleid, mee oplossingen zoeken voor de uitdagingen waar we voor staan en die realiseren. Vanuit de oppositie wil ik mijn parlementair mandaat maximaal inzetten als hefboom om thema’s op de politieke agenda te zetten die mij nauw aan het hart liggen en waarop ik de regering scherp wil houden: duurzame oplossingen voor onze vastlopende mobiliteit, een ambitieus klimaatbeleid en betaalbaar wonen voor iedereen.”

Wat worden de grootste uitdagingen van de volgende generatie die het beleid zal uitstippelen?

“Het realiseren van vooruitgang, voor iedereen, zonder dat we hiermee de volgende generaties opzadelen met een erfenis van klimaatopwarming, milieuschade en gezondheidsproblemen. Die vooruitgang wordt vandaag eenzijdig als welvaart ingevuld, de balans met welzijn raakt zoek. Meer tijd voor zelfontplooiing, voor gezin, familie, buurt en sociaal netwerk, ook dat is vooruitgang en we hebben daar meer dan ooit nood aan. De ratrace naar meer materiële welvaart betalen we cash in verlies aan welzijn. Die vicieuze cirkel moeten we doorbreken.”

Is er binnen jouw partij een verschil in ideeën tussen de jongste generatie en de oudere generaties? Op welke domeinen? Dus: waar deel je de analyse van je oudere partijgenoten, waar wijkt ze er vanaf?

“Iedereen in mijn partij, jong en oud, deelt dezelfde waarden : vrijheid, gelijkheid en verbondenheid. Maar de jongere generatie legt wellicht met enige vanzelfsprekendheid meer openheid aan de dag naar samenwerking met anderen. Van een ‘formele’ politiek met wetten, decreten en reglementen die zich afspeelt in de parlementen en gemeenteraden, transformeert het politieke bedrijf steeds meer naar samenwerking en overleg. Dat begint al in je buurt en werkt door tot in het parlement. Een – toe te juichen – tendens naar meer transparantie vraagt ook meer, snellere en heldere communicatie. Voor de jongere generatie in de partij voelt dit meer als een natuurlijk proces aan.”

Zou u ook voor een andere partij kunnen militeren. Welke?

“Neen. Mijn keuze voor sp.a was een bewuste keuze uit volle overtuiging.”

Gesponsorde artikelen