Jos D’Haese (PVDA): “We hebben álle kennis om opwarming aarde aan te pakken, maar we passen het niet toe”

Jos D’Haese (PVDA): “We hebben álle kennis om opwarming aarde aan te pakken, maar we passen het niet toe”

“Waarom?”, vult PVDA’er Jos D’Haese de bovenstaande stelling aan. “Omdat ons economisch  systeem de verkeerde drijfveer heeft: de winstlogica, in plaats van sociale noden en ecologische grenzen. We zullen dat systeem dus helemaal moeten omgooien.” Hij trok de PVDA-lijst voor het Vlaams parlement bij de vorige verkiezingen. Nadien besloot D’Haese om toch nog te gaan studeren, maar blijft zich politiek engageren en is één van de Leiders voor Morgen. 

Wat zijn je verwachtingen voor jouw partij in de toekomst? Maakt dat een verschil in uw drijfveer om aan politiek te doen?

“De PVDA zit de laatste tijd onmiskenbaar in de lift. Op electoraal vlak zijn we er na het succes van de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 in geslaagd van consequent links voor het eerst in 30 jaar terug in het parlement te doen zetelen. Maar ik zie vooral dat steeds meer mensen akkoord gaan met onze ideeën en zich mee actief inzetten om de wereld beetje bij beetje te veranderen. Die evolutie zie ik alleen maar verder getrokken worden. Deze rechtse regeringen vragen om sociaal verzet en met de PVDA zijn we er van overtuigd dat we dit asociale beleid ook zullen doen plooien.”

“Die heel concrete inzet, welke richting gaan we met dit land uit, is uiteraard een enorme stimulans om me politiek in te zetten. Ik geloof in de democratische, ecologische en sociale vernieuwing die de PVDA biedt als alternatief op het oldskool neoliberalisme van de huidige regerende partijen. Ik zie dat mensen op zoek zijn om buiten de verstikkende TINA te kunnen denken. Zelf heb ik bijvoorbeeld het initiatief genomen om een buurtfestival te organiseren om diversiteit op een positieve manier naar voor te brengen. Op een weekend gaven meer dan 4000 mensen op facebook aan dat ze er zouden zijn. Dat enthousiasme om de wereld te veranderen drijft mij.”

Wat worden de grootste uitdagingen van de volgende generatie die het beleid zal uitstippelen?

“Ik denk dat die uitdagingen liggen op drie grote assen. Drie assen waar we nu zien dat we in diepe crisis verkeren en waar we nood hebben aan vernieuwing. Op sociaal vlak breekt deze regering de ene na de andere zekerheid af. Iedereen wordt individueel verantwoordelijk gesteld, mensen worden tegen elkaar opgezet. We zullen in plaats van onze sociale zekerheid af te breken moeten nadenken over hoe we ze verbreden en verdiepen. Hoe de toenemende armoede gaan doen verdwijnen.

“Een tweede as is die van de democratie. Vandaag voert de regering een programma uit waarvan essentiële punten gewoon niet in de partijprogramma’s terug te vinden waren. Men wijst naar ‘Europa’ voor allerlei asociale maatregelen zonder dat we daar als bevolking de minste inspraak in hebben. Volgens mij moeten we onze democratie grondig gaan herdenken. Ik heb er zelf grondig over nagedacht toen ik meeschreef aan het hoofdstuk over het bindend referendum in het boekje ‘De miljonairstaks en 7 andere briljante ideeën om de samenleving te verbeteren’. Mensen denken steeds meer na over ‘politiek’, nemen aan acties deel en de sociale media brengen het debat in de huiskamer. Dat moeten we nu omzetten in echte politieke participatie. Waarbij burgers meer zijn dan de bolletjeskleurmachines van vandaag.Maar de grootste uitdaging van onze generatie is zonder enige twijfel de klimaatverandering. Zoals we nu bezig zijn lopen we recht de afgrond in.”

“De cynische paradox van is dat we vandaag over alle wetenschappelijke en technische kennis beschikken om de opwarming van de aarde aan te pakken, maar dat we die niet toepassen. Waarom? Omdat ons economisch systeem de verkeerde drijfveer heeft: de winstlogica, in plaats van sociale noden en ecologische grenzen. We zullen dat systeem dus helemaal moeten omgooien. Om het met Naomi Klein te zeggen: ‘niet de CO2 is het probleem, maar het kapitalisme’.”

Wat drijft je in de politiek?

“De vastbeslotenheid van mensen om de samenleving te verbeteren.”

Wie zijn die generatiegenoten waarmee je dezelfde drijfveren deelt?

“De jongeren die overal in actie komen omdat ze de dingen anders zien. Van de studenten in Quebeq die de verhoging van het inschrijvingsgeld gestopt hebben over de Antwerpse jongeren die mee organiseren aan het buurtfestival ‘Diversity In Antwerp City’ tot de enthousiastelingen van de Climate Express die 10.000 Belgen naar de klimaattop in Parijs willen brengen om op te komen voor een duurzame en sociaal rechtvaardige toekomst. Al die jongeren die niet akkoord gaan met wat men ons nu al jaren inpepert: dat onze kinderen het slechter zouden hebben dan onze ouders. Samen kunnen wij de wereld aan :).”

Gesponsorde artikelen