Juncker: ‘A drunk who has cognac for breakfast’? Toekomstig voorzitter Europese Commissie zou drankprobleem hebben

Juncker: ‘A drunk who has cognac for breakfast’? Toekomstig voorzitter Europese Commissie zou drankprobleem hebben

Misschien was het een roddel als ultieme poging om Junckers kandidatuur onderuit te halen, maar Daily Mail schiet met scherp:  ‘Juncker’s ‘boozing’ is Brussels’ worst-kept secret’ schrijft de krant.

De Luxemburgse premier is voorgesteld als Voorzitter van de Europese Commissie. De Britten zagen dat niet zo zitten, en dreigden zelfs met een ‘Brexit’, het verlaten van de unie, als Juncker de topjob zou krijgen in opvolging van Barroso. Verdacht goed getimed dook er in de Britse pers een verslag op over een vergadering in 2007, waarbij Juncker “dead drunk'” zou zijn geweest, en zich vulgair en agressief zou hebben gedragen. Als u het echt wil weten, hij zou volgens De Times hebben gezegd aan een lid van Luxemburgse veiligheidsdienst: “‘I f*** around where, whom, and when I want, do you understand me? You could also f***, but you cannot really do it, your German correctness … it forbids you.” Tja, dat was het dus… en dat dan zeven jaar geleden. Die f***-obsessie lijkt me overigens eerder een Strauss-Kahn probleem dan een drankprobleem.

Sancerre

Luxemburgers zijn berucht om hun bourgondische levensstijl, ook Junckers landgenoot en voorganger-Commissievoorzitter Santer werd in de Europese wandelgangen ‘Sancerre’ genoemd wegens zijn beweerde buitensporige voorliefde voor witte wijn. Maar anderzijds zijn de Britten ook niet aan hun proefstuk toe als het er op aan komt met riooljournalistiek een mogelijke Europese benoeming onderuit te halen. Zo werd Dehaene het slachtoffer van een Britse mediacampagne, die John Major verplichtte zijn vetorecht te gebruiken tegen Jean-Luc. Het hele verhaal kan dus een kwakkel zijn, gebaseerd op een eenmalig feit of een beheersbaar probleem. Maar volgens Knack is er toch meer aan de hand. Knack citeert een diplomaat die vindt dat het drankmisbruik van Juncker ‘een reëel probleem is’. ‘Het is soms hallucinant om te zien hoe dronken hij is tijdens de uitvoering van zijn job. Dat is overigens al jaren zo.’

Extreme stress

Politici moeten vaak tafelen, en vergaderen overal te lande tot in late uren. Ze zijn bovendien vaak aan extreme stress onderworpen. Dat zal wel eens uit de hand lopen, en leiden tot gebral met een dikke tong. Als morgen alle ministers die ooit ‘en public’ te diep in het glas keken, en de daarbij horende onzin uitkraamden, ontslag nemen, moeten we Inge Vervotte terug oproepen bij gebrek aan voldoende ministers-geheelonthouders. Dat politici eens hun begrijpelijke frustraties luchten is hen gegund. Enige menselijkheid doet een hoogwaardigheidsbekleder geen kwaad.

Geen Yeltsin-toestanden

Drank is natuurlijk een duivel en de combinatie met grote verantwoordelijkheid is gevaarlijk. We hebben met Vander Biest ooit erge toestanden meegemaakt in de Belgische regering, en met Guy Mathot, ook een notoir fuifbeest. En Nixon was tijdens zijn laatste dagen in het Witte Huis ook geregeld zwaar in de olie. Juncker zal hopelijk wel zo slim zijn een en ander wat te matigen, zeker nu hij weet dat er scherp op zijn drankverbruik zal worden toegekeken door de media. Ik verwacht dus nog geen Yeltsin-toestanden aan het Schumann-plein. Wie zonder alcoholische zonde is, mag de eerste steen werpen. Alle anderen heffen het glas.

Gesponsorde artikelen