Kiest het ACV vandaag toch voor de clash? De werkgevers zijn er niet gerust in

Kiest het ACV vandaag toch voor de clash? De werkgevers zijn er niet gerust in

Iedereen houdt de adem in over wat het ACV vandaag gaat doen: akkoord gaan met het consensusvoorstel van de regering over brugpensioen of niet. De druk is hoog en de signalen van binnen de vakbond niet positief. Maar toch leeft de hoop bij regering en werkgevers dat het goed komt.

Pieter Timmermans, de baas van het VBO, de werkgevers zijn dat, klinkt vanmorgen op Radio 1 bijna wanhopig. Hij wil absoluut vermijden dat we opnieuw naar een periode van sociale onrust gaan. Maar de druk op het ACV is bijzonder groot. De christelijke vakbond stemt vandaag, net als de liberale ACLBV, over de beslissing van de regering om het brugpensioen te hervormen. 

De Groep van Tien, werkgevers en werknemers zijn dat, bereikten vorige week een akkoord daarover, maar de regering sleutelde daar nog wat aan. Ze willen absoluut ouderen langer aan de slag houden en en niet helemaal afschrijven. Dat is niet naar de zin van de vakbonden, het ABVV schoot gisteren al de beslissing van de regering af. 

“Het wordt heel moeilijk”

Timmermans schat de kans dat het ACV vandaag wel “ja” zegt, niet erg hoog in. “Het wordt heel moeilijk, je gaat een ‘overloop-effect’ hebben, de ene vakbond zegt iets, de andere moet volgen. Maar kijk toch eens wat er op tafel ligt”, zegt Timmermans. 

De regering sleutelde dus nog aan het akkoord voor brugpensioen eind vorige week, maar oorlogstaal staat er allerminst in. Mensen die vandaag al in het stelsel zitten worden helemaal met rust gelaten, nieuwe bruggepensioneerden worden wel “aangepast” begeleid, via de VDAB. Dat heel het systeem überhaupt op de schouders van een jonge generatie valt om te dragen, is een argument dat de vakbonden weinig doet.

“Ik ben toch verrast over de agressieve toon van het ABVV gisteren. We zijn al twee, drie maanden bezig de scherpe kantjes (van het regeerakkoord, red) af te ronden. 95 procent van de afspraken zijn nagekomen, de fundamenten zijn nagekomen. En nu formaliseert de regering dat, en plots dreigt men, gooit men alles op een hoopje en wil men grijpen naar acties”, zegt Timmermans.

“In het verleden is dit heel vaak gebeurd, dat akkoorden zijn aangepast. Er zijn verbetering aangebracht. Als je nu via stakingen de economie gaat treffen, dan speel je met vuur. We hebben drie keer na elkaar nu sociale akkoorden gemaakt, men moeten weten wat men wil. Wij willen de economie uit het slop halen, maar dat doe je niet door constant in oppositie te blijven”, voegt de VBO-baas eraan toen.

Iedereen kijkt naar ACV

Daarmee zet Timmermans nog extra druk op het ACV. Die hebben tot nu toe wel alle sociale akkoorden bekrachtigd. In ruil vroegen de werkgevers in de laatste deal ook een soort “duurzame sociale vrede”, de vrees dat er weer stakingen of andere acties komen is immers groot bij de werkgevers.

Maar het ziet er niet naar uit dat de drie sociale akkoorden veel hebben kunnen doen om de sociale onrust te stoppen. Volgend jaar zijn er immers sociale verkiezingen, en er is dus sprake van een “syndicaal opbod”. Bovendien leeft binnen de regering de absolute overtuiging dat de protestacties een deel politiek zijn ingegeven. “Zeker de socialistische vakbond is gewoon tegen deze coalitie, wat wij ook op tafel zouden leggen”, is bij de meerderheidspartijen te horen. 

Voor de regering was het absoluut cruciaal om deze stap te nemen, en het brugpensioen toch aan te passen zodat het geen totale vrijgeleide werd. In combinatie met andere maatregelen voor de arbeidsmarkt werd dit één pakket voor Michel I: “Je kan de voordeur niet dicht doen, en ondertussen de achterdeur van het brugpensioen wagenwijd openzetten.”

In De Tijd geven de vakbonden al een schot voor de boeg. “We krijgen stank voor dank. Een regering die het 217 keer over ‘het belang van het sociaal overleg’ heeft in haar regeerakkoord, geeft daar blijkbaar een eigen interpretatie aan”, zo laat ACV-voorzitter Marc Leemans optekenen. Vrijdag nog liet diezelfde Leemans weten dat dat sociaal akkoord “een en ondeelbaar” is. 

Gesponsorde artikelen