Zal de kinderbijslag binnenkort sneller stijgen? Benjamin Dalle wil die opnieuw koppelen aan de spilindex

Met een inflatie die niet aan kracht lijkt te verliezen, komen Belgische politici met allerhande voorstellen over de brug om de koopkracht van de gezinnen te beschermen. Benjamin Dalle (CD&V), Vlaams minister van Armoedebestrijding, houdt in een interview met De Zondag een pleidooi om de kinderbijslag opnieuw te koppelen aan de spilindex.

Het groeipakket, wat beter bekend is als de vroegere kinderbijslag, is sinds 2019 een Vlaamse bevoegdheid. Die regering besliste in 2020 om die toelage niet langer te koppelen aan de spilindex. In plaats daarvan wordt er gewerkt met een vaste indexering. De bedragen worden jaarlijks verhoogd op een vast moment, tegen een vast percentage. De regering heeft het basisbedrag dit jaar opgetrokken met 1 procent en dat zal ook zo zijn voor de komende twee jaren. Voorheen was dat nog 2 procent.

Groeipakket koppelen aan spilindex

Maar nu we het hoofd moeten bieden aan een torenhoge inflatie, pleit Dalle om het groeipakket opnieuw te koppelen aan de spilindex. Het leven in ons land is vorige maand 9,94 procent duurder geworden. “Wij zien de kinderbijslag als een gedeeltelijke compensatie voor de kosten van de opvoeding. Dat is het uitgangspunt. Als deze kosten stijgen door de inflatie, dan moet de kinderbijslag mee stijgen”, zegt hij in het interview met De Zondag.

Heidi Degerickx, coördinator van Netwerk tegen Armoede, gaat in hetzelfde interview akkoord met de stelling van de minister. “Als dat lukt, dan zet u de fouten uit het verleden recht. Wij vinden ook dat het basisbedrag gekoppeld moet worden aan de index en dat er meer middelen moeten komen voor sociale toeslagen”, luidt het. “Als je specifiek kinderarmoede wil bestrijden, dan is het groeipakket het beste instrument.”

Caroline Copers, secretaris van de Vlaamse vleugel van de socialistische vakbond ABVV, laat via Twitter weten dat de organisatie al langer vragende partij is om de loskoppeling van de index terug te schroeven. “Die besparingsmaatregel treft veel burgers”, schrijft ze.

Hervorming huidig systeem

Volgens Dale moet het huidige systeem ook hervormd worden. Zijn partij wil daarom dat er meer geïnvesteerd wordt in het groeipakket. “Dat zal geld kosten, dat besef ik ook. We moeten daarom goed bekijken wanneer we wat kunnen doen”, zegt hij. “We zullen ook elders geld moeten vinden, want ik wil niet dat we onze budgettaire discipline lossen.”

Dale zal zowel de koppeling van het groeipakket aan de spilindex als de hervorming daarvan op tafel leggen tijdens de Vlaamse begrotingsgesprekken.

Meer
Lees meer...