Klimaatakkoord? Wat een grap. Paar dagen na Parijs beslissen Amerikanen om drie keer meer olie op te gaan pompen

Klimaatakkoord? Wat een grap. Paar dagen na Parijs beslissen Amerikanen om drie keer meer olie op te gaan pompen

Nog geen week nadat in Parijs een “historisch” klimaatakkoord werd bereikt, hebben de Amerikanen het verbod op de export van olie opgegeven. Ze gaan met andere woorden gewoon meer in plaats van minder olie oppompen. Om te beginnen al drie miljoen vaten per dag. En tegen 2025 zelfs 20 miljoen per dag.

Het olie-exportverbod werd in 1973 ingesteld, tijdens de oliecrisis. De Amerikaanse regering wilde met de maatregel een nationale energiereserve garanderen om minder afhankelijk te zijn van de import van olie. Maar sinds de Amerikanen begonnen zijn met het ontginnen van olie door fracking zijn oliebedrijven zwaar aan het lobbyen gegaan om die ban op te heffen. Ze hebben sinds 2010 900 miljoen dollar uitgegeven om politici te overtuigen. Door fracking wordt er nu al een pak meer olie gewonnen in de VS, zoveel zelfs dat er een overschot is.

Fracking

Het is nochtans een bijzonder omstreden procedure. Ze is ook erg schadelijk voor het milieu. Hydraulic fracturing is een methode om schalie-olie uit de diepe ondergrond vrij te maken door millimetergrote scheurtjes te creëren in het brongesteente waar het gas in opgesloten zit. Dat gebeurt door water, zand en chemicaliën onder hoge druk (400 tot 1000 bar) in een boorput te pompen en kleine explosies te veroorzaken. De ingebrachte zandkorrels gaan in de scheurtjes zitten en houden die open. Dit zorgt ervoor dat transport van olie naar de boorput mogelijk is.

De chemicaliën moeten corrosie voorkomen, de groei van bacteriën remmen en de stromingsweerstand van de bodem verlagen. Uit oogpunt van concurrentie houden winningsmaatschappijen de samenstelling van de chemische cocktail het liefst geheim. Maar bij de meest gebruikte fracchemicaliën, zitten schadelijke stoffen als het carcinogene benzeen en formaldehyde. Een deel van dit materiaal blijft in de diepte achter, de rest komt, met andere schadelijke stoffen zoals zware metalen en radioactieve elementen met het boorspoelsel terug naar de oppervlakte waar het behandeld dient te worden als chemisch afval. Fracking leidt bovendien tot aardbevingen.

Filosofie

Maar volgens de Amerikaanse olie-industrie (en de Republikeinen) is dat niet echt een probleem. Er is een overschot aan olie op de Amerikaanse markt en export kan de economie een flinke impuls geven, zeggen ze. Rex Tillerson, de CEO van ExxonMobil verwoordde het standpunt van zijn bedrijf onlangs nog zo: “My philosophy is to make money. If I can drill and make money, then that’s what I want to do.

Op de jaarlijkse Energy Information Administration Conferende in Washington DC afgelopen zomer liep Harold Hamm, de CEO van Continental Resources, één van de marktleiders qua fracking, al vooruit op wat er zou gebeuren als de ban op de export zou opgeheven worden (iets waar toen al niemand meer aan twijfelde). Het zou ertoe leiden dat in plaats van 4,5 miljoen vaten nu tegen 2025 minstens 20 miljoen vaten olie per dag opgepompt zouden kunnen worden door te “fracken”.

Obama

De totale olieproductie van de VS zal daardoor van 9 naar pakweg 25 miljoen vaten per dag gaan, hoewel de sector zelf het nog ambitieuzer ziet: die spreekt van een verdrievoudiging. De Amerikanen willen die extra olie in eerste instantie uitvoeren naar Europa, Japan en Zuid-Korea, maar ook China is een vragende partij. President Obama had aangekondigd dat hij zijn handtekening niet zou zetten als het een eenzijdig exportplan is. Er moeten ook andere afspraken worden gemaakt, zei de president. Daaraan is nu gehoor gegeven; in het plan staat ook dat er belastingvoordelen komen voor groene energie, iets wat de Democraten wilden. Zo komen er subsidies voor de opwekking van zonne- en windenergie.

Desalniettemin is het opheffen van de ban een eerste signaal dat het “historisch” klimaatakkoord dat in Parijs niet meer dan een doekje voor het bloeden is. Dat beweerd wordt dat het akkoord er alleen kwam omdat de Amerikanen en Obama er hun schouders onder zetten, maakt het allemaal nog wat cynischer.

Europa

Een ander signaal: sinds de Europese Unie, nadat de Europese Commissie zwaar bestookt was door lobbygroepen van Big Oil, z’n verzet heeft opgegeven om olie uit Canadese teerzanden als te verontreinigend te beschouwen, is de export ervan naar de EU met 73 procent gestegen. Klimaatwetenschappers zijn het er over eens dat als de ontginning van de olie uit teerzanden in Canada niet stopt, dat zal leiden tot een catastrofale opwarming.

Gesponsorde artikelen