Klimaatrapport VN: voedseltekort mogelijk vanaf 2050 als we niets ondernemen

woestijn
pixabay

Uit het nieuwe klimaatrapport van de Verenigde Naties blijkt dat er een wereldwijd voedseltekort dreigt te komen tussen 2050 en 2100 als de klimaatverandering niet geremd kan worden. In het rapport wordt de relatie tussen klimaatverandering, landgebruik en voedselzekerheid onder de loep genomen.

Als de mens de klimaatverandering niet snel onder controle krijgt, dreigt een voedselcrisis de hele wereld te treffen binnen dertig tot tachtig jaar. Dat blijkt uit een rapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) van de VN.

Er is een wereldwijde omslag nodig op het vlak van het gebruik van land. Zo zal onder andere de verwoestijning van voorheen vruchtbare landbouwgronden zich verder zetten. Uiteraard komt de verwoestijning ook de biodiversiteit op onze planeet niet ten goede.

Bos versus landbouw

Door die verwoestijning is er trouwens een grote concurrentie tussen bos en landbouw, wat de klimaatverandering dan weer verder in de hand werkt. Zo zijn bomen en planten nodig om CO2 op te vangen, terwijl ontbossing hoofdzakelijk gebeurt om nieuwe landbouwgronden aan te leggen om op de vraag naar meer voedsel een antwoord te bieden. Momenteel gebruikt de mens al meer dan zeventig procent van alle bruikbare grond voor voedsel en kledij.

pixabay

Minder vlees eten

Dit grootschalig gebruik van landbouwgronden zorgt ervoor dat de voedselzekerheid in het gedrang komt, vooral in arme regio’s in AziĆ«, Afrika en Zuid-Amerika. Volgens het IPCC is efficiĆ«ntere landbouw en minder voedselverspilling absoluut noodzakelijk. 

Ook moeten er volgens de klimaatspecialisten dierlijke vetten geconsumeerd worden. Vergeleken met 1961 wordt er tegenwoordig meer dan dubbel zoveel vlees geconsumeerd.

pixabay

Extra maatregelen

Volgens de cijfers van IPCC is de voedselproductie verantwoordelijk voor een derde van de CO2-uitstoot. Daarmee is het een grote bijdrager aan klimaatverandering, net als de voedselverspilling. Zo werd er tussen 2010 en 2016 maar liefst 25 tot 30 procent van de voedselproductie verspild.

Het IPCC stelt dat er nog veel meer ingrijpende maatregelen nodig zijn om de klimaatverandering tegen te houden. Waaronder de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en het terugdringen van de houtkap. Veel van die maatregelen werden neergepend in het klimaatakkoord van Parijs. Amerikaans president Donald Trump stapte uit dat akkoord. Ook moet er wereldwijd overgestapt worden naar een plantaardig dieet.

Gesponsorde artikelen